06.08.2020 Výstava DO JADRA VULKÁNU, 10.7.-27.9.2020, Galéria J. Kollára

Slovenské banské múzeum a Galéria Jozefa Kollára srdečne pozývajú na otvorenie výstavy autorskej dvojice Mrvová – Halász pod názvom Do jadra vulkánu, v kurátorskej koncepcii Radka Wohlmutha.

Výstava maliarky J. Mrvovej a sochára M. Halásza reaguje na krajinu Banskej Štiavnice a regiónu Hont, ktorú významne formoval treťohorný štiavnický stratovulkán. Príbeh vulkánu priamo či nepriamo vplýval nielen na geografickú a geologickú charakteristiku kraja, ale tiež formoval životy ľudí a nepriamo vplýval na architektúru, zvyky či hospodárstvo.

 

Mrvová pracuje s krajinou vo veľkom formáte malieb – záznamov, zložených z množstva skíc, mikro-príbehov, ktoré aktéri zažívajú sami alebo si ich vypočujú, osobného prieskumu skalných formácií, rastlinstva a živočíšstva Hontu. Marek Halász, ktorý už niekoľko rokov striedavo žije medzi Bratislavou a Hontianskymi Trsťanmi dlhodobo pracuje s témou skalných obydlí, pivníc a tufových priestorov, ktoré v okolí mapuje a zaznamenáva. Na výstave prezentuje viaceré objekty vychádzajúce z vlastného domu v Trsťanoch a zo skalných obydlí v Líšove či Hontianskych Tesároch. Spoločným príspevkom na výstave sú záznamy obývania skalných domov, kde autori prespali a sprostredkujú tento zážitok divákovi.  

 

Výstava tak divákom sprostredkuje nielen príbeh vulkánu tak, ako ho vnímajú autori, ale umožní im aj vstúpiť alebo sa priblížiť k skalným priestorom, ktoré naši predkovia tesali do sopečného tufu. Príbeh vulkánu v Galérii Jozefa Kollára nadväzuje aj na geologickú zbierku Slovenského banského múzea, ktorú možno vidieť vo vedľajšej budove a k výstave je plánovaný turisticko-geografický výlet a následná komentovaná prehliadka výstavy s geografom. Detské dielne vedené autormi počas výstavy budú orientované na prírodu Hontu a na vzdelávanie detí k ekológii.

 

Za dokumentáciu procesov ďakujú autori Radke Šišulákovej a Stanislavovi Piatrikovi a za odbornú radu p. Jancsymu o geologickej zbierke Slovenského banského múzea.

 

Hlavný partner projektu:

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstava potrvá od 11. júla do 27. septembra. Vernisáž 10. júla od 17.00, Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

Článok môžete komentovať ...