16.07.2021 Trojvernisáž v Galérii Jozefa Kollára, 23.7.2021

Galéria pozýva na otvorenie troch výstav súčasných slovenských výtvarných umelcov.

TROJVERNISÁŽ V GALÉRII JOZEFA KOLLÁRA

23. 7. 2021, 18:00 hod.

Banská Štiavnica, 15. 7. 2021. Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici Vás srdečne pozýva na otvorenie troch výstav súčasných slovenských výtvarných umelcov. Piatok 23. júl sa bude v Galérii Jozefa Kollára (GaJK) niesť v znamení veľkého výstavného „festivalu“: 4 umelci predstavia svoju tvorbu v 3 interiérových a 1 exteriérovom priestore galérie. 

Jozef Pilát tvorí pre foyer a átrium GaJK site-specific inštaláciu pod názvom PER ASPERA AD ASTRA (vo voľnom preklade z latinčiny: cez prekážky ku hviezdam). Dielo naznačuje symboliku, ktorú je možné nájsť aj v inej Pilátovej tvorbe: rastlinný motív, tŕnie, ťažká manuálna práca, práca s pôdou, ťažba, vyzdvihnutie nechceného (odpadu, buriny). Monumentálnu inštaláciu Jozefa Piláta v GaJK tak bude možné vnímať aj v rámci historického štiavnického regiónu. Kurátorkou výstavy je Mária Janušová. Výstava potrvá do 5. decembra 2021.

Na II. poschodí galérie, v historickej štukovej sále, predstavíme tvorbu umeleckej dvojice Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič. Výstava s názvom Šepkajúce tiene, blčiace plamene a zelené orákulum prinesie do GaJK keramické diela tejto autorskej dvojice. Prezentácia tvorby umeleckého dua v kreatívnom kurátorskom koncepte Márie Janušovej nám umožní návrat späť ku koreňom, do predkresťanského sveta bájí, mýtov, legiend i výraznej spätosti s prírodou. Výstava potrvá do 5. 12. 2021.

V novo-vzniknutom priestore START UP na I. poschodí galérie predstavíme tvorbu mladého umelca Ľubomíra Slovinského. Jeho projekt Miznúce podzemia vybrala Galerijná rada v rámci nedávnej Otvorenej výzvy pre začínajúcich umelcov. Výstava v Galérii Jozefa Kollára bude zameraná na tému premeny krajiny v dôsledku odlesňovania a ťažobnej činnosti. Autor na príklade okolia Gelnice poukáže na krajinu po baníctve. Budeme tak môcť sledovať, ako sa príroda vysporadúva s históriou a ako si ľudské zásahy berie späť. Výstava potrvá do 26. septembra 2021.

Galéria Jozefa Kollára je otvorená denne okrem pondelka, od 10:00 do 18:00 hod. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Kontaktná osoba: Silvia Herianová

Projektová koordinátorka GaJK

Tel: 0907 888 872

Email: herianova.silvia@muzeumbs.sk

Informácie/web: www.muzeumbs.sk 

FB:https://www.facebook.com/galeriajozefakollaraI

IG @galeriajozefakollara

Článok môžete komentovať ...