02.12.2022 Štjavnycký vjanočný jarmok v Kammerhofe

Po dvojročnej prestávke sa opäť stretneme vo sviatočnej atmosfére 9. a 10. decembra 2022.

Šeckým sa dáva na známosť, že na dvore Komorhófskýho úradu bude
9.-10.-ýho decembra roku pána 2022
ŠTJAVNYCKÝ VJANOČNÝ JARMOK 

Bude na kúpenya, na zajedenya, na zapytya!

Neobýcte! Prícte račej pešo, neobanujete! 

Slovenské banské múzeum pozýva na tradičný vianočný jarmok na nádvorí Kammerhofu. Po dvojročnej prestávke sa opäť stretneme v príjemnej atmosfére. Na jarmoku vás čakajú predajcovia a remeselníci, dobré jedlo – pitie a sviatočný program.                 

Tešíme sa na vás!

PROGRAM:         
9.12. PIATOK, 11:00-20:00 
14:00 Vianočná modlitba (MŠ Bratská)                                               
14:30 Koledníci z Katolíckej školy     
15:00 Vianočná tržnica (MŠ 1.mája)   
15:30 Dobrá zvesť (Detský zbor ZUŠ)   
16:30 Hviezda od Lucie do Vianoc (Divadlo ZUŠ)   
17:00 Folklórny súbor HONT   

10.12. SOBOTA,  10:00 - 17:00     
11:00 Zimné radovánky (MŠ Nezábudka)   
12:00 Havko a Mňauka sa chystajú na Vianoce. (Divadlo pod balkónom)     
13:00 Knižné novinky                        

Článok môžete komentovať ...