04.07.2022 Slovenské banské múzeum má novú vizuálnu identitu

Slovenské banské múzeum (SBM) so sídlom v Banskej Štiavnici spustilo ku dňu 1.7.2022 novú vizuálnu identitu. Jej autorkou je Daniela Matúšková, študentka magisterského stupňa štúdia vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 

Nová vizuálna identita SBM využíva minimalistickú estetiku, jednoduché línie a čierno-bielu farebnosť. Ústredným prvkom nového loga SBM je poloblúkový tvar, ktorý symbolizuje štôlňu – vstup do bane.  

Odôvodnenie zmeny vizuálnej identity SBM
Dôvody potreby novej vizuálnej identity SBM približuje kurátorka Mária Janušová: „Slovenské banské múzeum má dlhú, vyše 120-ročnú tradíciu. Takáto dlhodobá tradícia zrejme vytvára určité predstavy o stabilite, nemennosti či klasickosti inštitúcie. V SBM si plne uvedomujeme tento záväzok voči verejnosti, avšak je pre nás rovnako dôležité byť stále aktuálnou múzejnou inštitúciou, ktorá promptne reaguje na prebiehajúce transformácie či naliehavé výzvy v spoločnosti a kultúre. Napriek našej dlhovekosti chceme byť relevantným a vyhľadávaným múzeom súčasnosti, a to aj pre mladšie generácie.“ 

Podľa Janušovej je dnes pre múzejnú inštitúciu veľmi dôležitá vonkajšia prezentácia a komunikácia s verejnosťou: „Súčasná spoločnosť je charakteristická silnou inklináciou k vizualite. Žijeme v dobe obrazov, keďže dennodenne sme zaplavení množstvom obrazových foriem - či už v bežnej realite, alebo vo virtuálnom priestore. Sme nesmierne vizuálne vnímaví a preto pre nás zohráva dôležitú úlohu práve vonkajší vzhľad – ľudí, ako aj vecí. A tak, i pre pamäťovú inštitúciu typu múzeum nie je podstatná len odborná stránka, veda a bádanie, ale aj to, ako pôsobí navonok voči spoločnosti.“ 

Kurátorka dopĺňa, že „nástrojom komunikácie múzea s verejnosťou je predovšetkým grafický dizajn. To, ako sa múzeum vizuálne prezentuje, do veľkej miery ovplyvňuje jeho vnímanie v očiach publika a môže spôsobiť nárast či pokles návštevnosti či určitej viditeľnosti inštitúcie.“ 

Preto je podľa nej čas na zmenu doterajšej vizuálnej identity SBM: „Sme toho názoru, že náš doterajší vizuál už nestačí požiadavkám súčasnej vizuálnej kultúry. My v Slovenskom banskom múzeu chceme - aj napriek mnohým problémom, ktorým sme nútení čeliť, ako je výrazné podfinancovanie či personálna poddimenzovanosť - reagovať na aktuálne trendy, ako i v rámci progresie hľadieť smerom vpred.“ Janušová dodáva, že „preto nahrádzame našu doterajšiu vizuálnu identitu novým, súčasným, minimalistickým, ale razantným, čiernobielym dizajnom od Daniely Matúškovej.“    

Kontext vzniku novej vizuálnej identity SBM 
SBM pri tvorbe novej vizuálnej identity spolupracovalo s Katedrou vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave, konkrétne s Ateliérom Identita a s pedagógmi prof. Stanislavom Stankocim, akad. mal., Mgr. art Ondrejom Gavaldom a Mgr. art Petrom Nosáľom. V tomto ateliéri prebehla počas zimného semestra AR 2021/ 2022 študentská súťaž na dizajn novej vizuálnej identity SBM. Víťazkou tejto súťaže sa stala Daniela Matúšková.

Nové logo SBM využíva tvar poloblúka a skratku múzea. „Príbeh logotypu Slovenského banského múzea je vložený do abstraktnej štruktúry, ktorá symbolizuje skratku SBM – Slovenské banské múzeum. Grafická podoba zachytáva celistvý proces, ktorým organizácia prechádza na ceste seba definovania. Prvok v logotype predstavuje vstup do bane, štôlne i obrátený erb. Zmysel tohto prvku pozdvihuje jednu z najvýznamnejších odvetví ľudskej činnosti - baníctvo, ktoré preslávilo Slovensko a zvlášť Banskú Štiavnicu,“ opisuje grafická dizajnérka Matúšková.  

Nová vizuálna identita tak podľa grafickej dizajnérky „dáva do popredia históriu mesta a inštitúcie ako takej. Minimalistický dizajn odzrkadľuje technickosť príbuzných banských odborov a dáva priestor na kreativitu i jedinečnosť jednotlivým, špecificky zameraným expozíciám.“ Matúšková dodáva, že „cieľom tejto zmeny je vytvoriť jednotnú vizuálnu identitu, ktorá nielen odzrkadľuje históriu baníctva, prepája expozície s hlavnou organizáciou, ale pozdvihuje ich na novú úroveň. Súčasťou tejto inštitucionálnej kultúry je spojenie historických kontextov odrážajúcich sa v každej časti vizuálnej komunikácie.“ 

Implementácia novej vizuálnej identity SBM bude prebiehať postupne. Dotkne sa všetkých expozícií SBM, ako aj online priestoru. „Najskôr sa s ňou stretnete v Galérii Jozefa Kollára, ktorá bude akousi „prvou lastovičkou“ zmeny vizuálnej identity,“ informuje Janušová. 

Kontakt: 
Mária Janušová
janusova.maria@muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...