25.09.2019 Prednáška Jakub Kopec- ARCHITEKTURA ODÍVÁNÍ, 28.9.2019,Galéria J. Kollára

Prednáška sa uskutoční vo výstave KRIŠTÁĽOVÁ REŤAZ, pre ktorú Jakub Kopec v spolupráci s Luciou Tkáčovou vytvoril architektúru.

Slovenské banské múzeum a Galéria HIT srdečne pozývajú na prednášku: Jakub Kopec- ARCHITEKTURA ODÍVÁNÍ a to v sobotu 28. septembra 2019 o 16.00 hod. v Galérii Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

,,Asociativní přednáška Jakuba Kopce k architektuře výstavy Křišťálový řetěz. O Semperově principu odívání, o Loosově zákonu odívání, o zákonu Ripolinu raného období Corbusierovy tvorby, o porušování těchto zákonů, o voyerismu a Playboy architektuře, o Kieslerových návratech do lůna, o Hansenově otevřené formě, o Lynnově živé formě, o ambivalenci uvnitř a venku, o topologii, o nedokončenosti a o dalších měkce radikálních architektonických koncepcích,,

Prednáška sa uskutoční vo výstave KRIŠTÁĽOVÁ REŤAZ, pre ktorú Jakub Kopec v spolupráci s Luciou Tkáčovou vytvoril architektúru.

Vystavujúce umelkyne a umelci: Melanie Bonajo, Oliver Laric, Shana Moulton, Tabita Rezaire, Markus Selg
Kurátorka: Lucia Tkáčová
V spolupráci s: Nico Krebs

Zároveň si môžete pred-posledný deň pozrieť výstavu GENESIS, na ktorej vystavujú Tereza Příhodová Štětinová a Sári Ember
Kurátorka: Mária Janušová

Genesis končí 29. 9. 2019

Výstavy z verejných zdrojov podporil Fondu na podporu umenia. FPU je hlavný partner projektu.
Výstavy láskavo podporili: Banská St a nica, Filip Černák, Schemnitz, Svetro.
Výstavy sú súčasťou projektu Zlaté časy, počas ktorého sa Galéria HIT stará o program v Galérii Jozefa Kollára.
Zlaté časy sa dejú počas projektu Mesto kultúry 2019 a Almázia.

Článok môžete komentovať ...