24.09.2021 Outside the box 01 v Galérii Jozefa Kollára, 2.10.2021.

Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára pozýva túto sobotu o 19:00 na scénické predstavenie Outside the box 01 v podaní Andreja Kalinku a Milana Kozánka.

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára pozýva na predstavenie umeleckého zoskupenia
Med a prach 
„oustide the box 01“, 
2. 10. 2021, 19:00 hod

Galéria Jozefa Kollára (GaJK), ktorá je súčasťou Slovenského banského múzea, bude dňa 2. 10. 2021, o 19:00 hod, miestom experimentálneho predstavenia umeleckého zoskupenia Med a prach. Scénické dielo, pod názvom „outside the box 01“, dvojice autorov Andreja Kalinku a Milana Kozánka, budú mať diváci možnosť uvidieť vo Veľkej sále GaJK, ktorá je teraz na krátku dobu prázdna. „Outside the box 01“  je inšpirované bádateľským a osobným odkazom opáta Gregora Johanna Mendela, zakladateľa odboru genetiky a objaviteľa základných zákonov dedičnosti. Predstavuje úvodný projekt z autormi plánovanej série performatívnych diel venujúcich sa pomedziu vedeckého a umeleckého poznávania sveta. Namiesto biografického pohľadu dielo ponúka stretnutie s výnimočným odkazom vedeckého myslenia neobmedzeného dobovými predpokladmi.

Libreto, hudba, vizuálny koncept, performer: Andrej Kalinka 
Dramaturgia: Milan Kozánek
Preklad: Jozef Tancer 
Réžia: Andrej Kalinka a Milan Kozánek
Koprodukcia: Terén (jasuteren.cz), Mana s.r.o., c/LAP (contemporary/LaboratoryAtelierPerformance)

Partneri:
Mendelovo múzeum Masarykovej univerzity v Brne
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


Hlavný partner projektu a z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Spoluorganizátorom podujatia je Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára.

Med a prach je umelecké zoskupenie pohybujúce sa na hraniciach umeleckých foriem a žánrov. Pod jeho strechou sa tvoria diela na pomedzí divadelných predstavení, koncertov či inštalácií. Táto tvorba je prezentovaná rovnako v divadlách, ako v galériách alebo na koncertných pódiách. Základným východiskom je komplementárne umenie, umelecký jazyk vychádzajúci zo symbiózy vyjadrovacích prostriedkov. Performeri sú rovnako hudobníkmi, výtvarníkmi, hercami, tanečníkmi. Cieľom je hľadať nové spôsoby umeleckého vyjadrovania formou živého pohybu medzi rozmanitými umeleckými komunitami a prostriedkami. Dôležitou súčasťou tvorby zoskupenia Med a prach je presah nielen v rámci umeleckých prostriedkov, ale v rámci jednotlivých diel aj skúmanie vzájomných súvislostí umenia, biológie, psychológie, filozofie, histórie, fyziky, genetiky etc. Komplementarita sa teda v tejto tvorbe uskutočňuje rovnako v rovine formy aj obsahu.

Tešíme sa na tento nevšedný umelecký zážitok!

#slovenske_banske_muzeum #galeriajozefakollara #medaprach #outsidethebox

Článok môžete komentovať ...