30.01.2023 Krst knihy Kosmopol - Ako sa tvorí imaginárium, 28. 01. 2023

Galéria Jozefa Kollára sa stala dňa 28. januára 2023 súčasťou krstu knihy Kosmopol - Ako sa tvorí imaginárium.

Galéria Jozefa Kollára sa stala dňa 28. januára 2023 súčasťou krstu knihy Kosmopol - Ako sa tvorí imaginárium, ktorý organizovalo občianske združenie Vlnoplocha. Počas krstu sa návštevníci mohli stretnúť s takmer celým tvorivým hereckým tímom a vzácnymi hosťami, ktorí pomohli knihu uviesť do života. Súčasťou programu bolo aj čítanie ukážok z knihy, rozhovory s pamätníkmi a retrospektíva, ktorá viedla k zrodu  inscenácie a samotnej knihy. 

Foto: L. Lužina

Článok môžete komentovať ...