27.11.2019 Ján Cikker 105/Nikitin, Pospiš, Sillay, 30.11.2019 o 19:00 hod., Galéria J. Kollára

Koncert k finisáži výstavy Krištáľová reťaz v Galérii J. Kollára

Viac ako storočie. Od narodenia významného slovenského skladateľa Jána Cikkera uplynulo 105 rokov, napriek tomu je jeho hudobný odkaz stále živý a naliehavý. Sila Cikkerovej tvorby oslovila aj autorskú trojicu v zložení Nikolaj Nikitin, Robert Pospiš a Martin Sillay. Predstavitelia mladej hudobnej generácie sa rozhodli pre odvážnu výzvu. Preniesť skladateľský rukopis Jána Cikkera do súčasného hudobného jazyka. Nahrávka Nikitin/Pospiš/Sillay – Ján Cikker 105 je inšpirovaná najmä zborovou tvorbou skladateľa a ľudovými námetmi. Album vychádza v hudobnom vydavateľstve Real Music House. 

Po úspešnom projekte venovanom Leošovi Janáčkovi, Polajka/Nikolaj Nikitin ensemble with Miroslav Vitouš - Tales from my Diary (HF 2014), prichádzajú traja slovenskí hudobníci s novým projektom. Do nahrávacieho štúdia si pozvali aj hostí, ktorí naznačujú ich “nadžánrové“. Bubeníka Juraja Šušaníka a perkusionistu Petra Raitla doplnila uznávaná sopranistka Eva Šušková. Samotná myšlienka predstaviť hudbu Jána Cikkera v novom výraze vzišla od tímu Cikkerovho múzea v Bratislave. „Dlhodobo sa snažíme interpretovať nadčasové nápady a spoločenské témy, ktoré sú aktuálne aj dnes. Pokúšame sa zachytiť hudobný výraz a atmosféru, ktorá by mala byť 105 rokov od narodenia skladateľa zachovaná. Priam alchýmiou bolo skúmať Cikkerov originálny kompozičný prístup v spracovaniach ľudovej hudby. Tým sme spolu s Robertom Pospišom dospeli k akémusi meta spracovaniu ľudovej piesne,“ dodáva na adresu originálneho projektu Nikolaj Nikitin. Oceňovaný saxofonista sa na albume Ján Cikker 105 predstavuje aj v úlohe zvukového experimentátora. Dôležitou súčasťou novej nahrávky vydavateľstva Real Music House sú totiž atmosférické zvuky slávnych syntetizátorov. „Hľadali sme novú cestu. Nový výraz, ktorý by však stále pôsobil dôstojne a naliehavo. Ústrednou témou celého albumu je zdrvujúca sila vojny. Nahrávka funguje ako sprievodca jej atmosférou. Je to v podstate príbeh. Začína narukovaním, vrcholí násilnou anarchiou a zhasína v ťaživom finále. Ak to poslucháč dovolí, album ho pohltí svojou rozľahlosťou. O tento pocit nám išlo už od začiatku práce na tomto projekte,“ dopĺňa Robert Pospiš. Jána Cikkera nesporne ovplyvnila ľudová hudba, a naopak, jeho originálny kompozičný prístup dodal známym piesňam osobitý charakter a výraz. Zborovú tvorbu si teda Nikitin, Pospiš a Sillay nevybrali náhodou. „Špeciálne nás zaujala tematika vojny, strachu a slobody, ktorú videl v prírode. Príroda akoby symbolizovala tvár slobody v človeku, v krajine a vlasti,“ dodáva k charakteru jednotlivých skladieb Nikolaj Nikitin. 

Info: https://whitmantribute.bandcamp.com/album/j-n-cikker-105

Článok môžete komentovať ...