17.09.2021 Finisážový víkend v Galérii Jozefa Kollára, 25.-26.9.2021

V Galérii Jozefa Kollára čoskoro skončí monumentálna výstava sezóny 2021 Piesky mikrosveta, ale aj výstava Miznúce podzemie.

V Galérii Jozefa Kollára čoskoro skončí monumentálna výstava sezóny 2021 Piesky mikrosveta autorov: Petr Jambor, Jakub Roček, Jakub Nemec, Michal Žilinský a Tomáš Moravanský. Kurátorkou výstavy je Marianna Brinzová a spolukurátorom Jakub Roček. Výstava pritiahla pozornosť a vyvolala mnohé prudké reakcie, ktoré sa pohybovali v hraničných bodoch škály pozitívne – negatívne. Kyvadlo sa pohybovalo medzi nadšením a prudkým odmietaním, a málokedy zostalo kdesi uprostred, v nepohybe. Dalo by sa povedať, že Piesky mikrosveta splnili úlohu, pretože určite vyrušili, zasiahli, potešili znalcov súčasného umenia, vyvolali pochopenie či smútok s prímesou úsmevu a mnoho ďalších emócií.

V rovnaký deň ako Piesky mikrosveta končí aj výstava mladého slovenského umelca Ľubomíra Slovinského: Miznúce podzemie. Vybrala ju Galerijná rada z viac ako 30 projektov, ktoré neetablovaní profesionálni umelci poslali do Otvorenej výzvy 2021. Ľubomír predstavil výstavné dielo, ktoré sa pohybuje na hranici medzi umením a výskumom. Návštevník si mohol vychutnať umelcov špecifický pohľad na zanikajúcu banskú krajinu v okolí Gelnice. Bola to jeho prvá individuálna výstava a my sa tešíme, že to bolo práve u nás, v Galérii Jozefa Kollára.

Nedeľa 26. 9. 2021

14:30 hod: Komentovaná prehliadka výstavy Miznúce podzemie

15:00 hod: Komentovaná prehliadka výstavy Piesky mikrosveta

16:00 hod: Mikrosvety a ich príbehy – spoločenská zodpovednosť a umelecká neposlušnosť 
(diskusia)
V diskusii sa stretnú umelci/-kyne, kurátori/-ky, aktivista/-ka a človek z praxe. Budú spolu hovoriť o tom, prečo sa súčasná globálna ekologická kríza stala témou ich práce, či sú optimisti ohľadom budúcnosti života na Zemi, aký význam majú lokálne aktivity na zmiernenie klimatickej zmeny, aká je úloha umenia vo zvyšovaní povedomia o globálnej ekologickej kríze, dokážeme sa ekologickej katastrofe vyhnúť? a pod.

DISKUTUJÚCI: 
Marianna Brinzová 
Vizuálna umelkyňa, ktorá sa venuje aj kurátorskej a organizačnej činnosti na poli vizuálneho umenia. Od roku 2017 je spoluorganizátorkou a spolukurátorkou festivalu súčasného umenia DOM v Bratislave.

Jakub Němec
Absolvent Ateliéru kresby a grafiky na FaVU VUT v Brne (2018). Je to novomediálny umelec pracujúci najmä s médiom inštalácie a objektu. Pochádza zo Slovenska, ale už dlhšie obdobie žije a tvorí v Brne.

Miloš Veverka
Koordinátor odpadového hospodárstva v meste Banská Štiavnica. Je predsedom združenia CEPTA – centrum pre trvaloudržateľné alternatívy. Venuje sa problematike odpadov a bioodpadov – predchádzanie vzniku odpadov, recyklácia, zhodnotenie bioodpadu. Venuje sa aj šíreniu osvety medzi občanmi ako aj práci s mládežou a deťmi. 

Ľubomír Slovinský 
Študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri Art Design, ďalej a na Vysokej škole uměleckoprůmyslové v Prahe i na Akadémii umení, v ateliéri Digitálnych médií v Banskej Bystrici. Je spoluorganizátorom a kurátorom multižánrového festivalu Gelnické iluminácie.

Ambasádor Európskeho klimatického paktu
Moderátorka: Nina Vidovencová, teoretička umenia a aktivistka

Článok môžete komentovať ...