31.01.2022 Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy, 10.2.2022

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy 10. 2. 2022 o 16:00 hod.

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára
pozýva na komentovanú prehliadku výstavy 
Edmund Gwerk – Paralely a paradoxy
10. 2. 2022 o 16:00 hod

Toto je druhý pokus Galérie Jozefa Kollára zrealizovať komentovanú prehliadku monumentálnej výstavy diel Edmunda Gwerka. Tú prvú sme museli kvôli lockdownu v novembri zrušiť. Dúfame, že sa história nezopakuje a v galérii budeme môcť vo štvrtok 10. 2. 2022 o 16:00 hod. privítať milovníkov tvorby tohto maliara expresionistickej moderny a rodáka z Banskej Štiavnice.
Sprievod po výstave Edmunda Gwerka priblíži autorovu tvorbu na základe vystavených diel ako aj jeho maliarsku dráhu od obdobia štúdií po 40. roky 20. storočia. Návštevníkov bude sprevádzať kurátorka výstavy Zsófia Kiss Szemán, ktorá umelcovu tvorbu predstaví aj v prepojení s jeho životnou dráhou a v kontexte dobovej situácie vo výtvarnom umení na Slovensku. 
V Galérii Jozefa Kollára máme ešte k dispozícii niekoľko kusov novej monografie, ktorej autorkou je Zsófia Kiss-Szemán. Ak si ju v deň komentovanej prehliadky kúpite, môžete si ju dať od autorky podpísať.

Vstup je voľný. SRDEČNE POZÝVAME!

Článok môžete komentovať ...