06.09.2021 DO MÚZEA počas SALAMANDROVÝCH OSLÁV

Slovenské banské múzeum (SBM) pripravilo v rámci regionálnych osláv Dňa baníkov a tradičných banskoštiavnických SALAMANDROVÝCH DNÍ pre svojich návštevníkov sériu podujatí. Podujatia budú skoncentrované do expozície v KAMMERHOFE. 

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica pozývajú na podujatie 
DO MÚZEA počas SALAMANDROVÝCH OSLÁV 

Banská Štiavnica, Kammerhof, Kammerhofská 2 
10. september 2021, 9.00 – 16.00  
Kontakt: enviro@muzeumbs.sk, chovanova.iveta@muzeumbs.sk, 0907 076 645, www.muzeumbs.sk

Slovenské banské múzeum (SBM) pripravilo v rámci regionálnych osláv Dňa baníkov a tradičných banskoštiavnických SALAMANDROVÝCH DNÍ pre svojich návštevníkov sériu podujatí. Podujatia budú skoncentrované do expozície v KAMMERHOFE. 

Ambíciou programovej ponuky je prezentácia rozmanitosti a nových poznatkov o hodnotách kultúrneho dedičstva baníckej kultúry. Oslovujeme všetky generácie návštevníkov, odborníkov aj laikov. 

PROGRAM: 
DO MÚZEA počas SALAMANDROVÝCH OSLÁV 
•    9.00 – 12.00/Príbeh STRIEBORNEJ LICENCIE –  interaktívna hra pre školákov, rodiny s deťmi alebo aj verejnosť na motívy pravidiel Maximiliánovho banského poriadku. Po splnení úloh komorský gróf účastníkom hry udelí právo ťažby - symbolický dekrét „Striebornú licenciu“. (Kammerhof, expozícia Baníctvo na Slovensku)
•    13.00 / BANÍCTVO NA SLOVENSKU –  komentovaná prehliadka stálej expozície v Kammerhofe po II. etape inovácie. Výstava prierezovo a celistvo prezentuje rozmanitosť  a výnimočnosť kultúrneho dedičstva baníkov. Výstava v tematických blokoch prezentuje exkluzívne zbierkové predmety a kolekcie múzea, ich kontexty a súvislosti.  
•    14.00 / MAXIMILIÁNOV BANSKÝ PORIADOK  – sprístupnenie virtuálneho výstavného projektu pri príležitosti 450. výročia jeho prijatia. Projekt uvedie autor Mgr. Peter Konečný, PhD. (Výstavný projekt realizoval Slovenský banský archív v spolupráci so SBM a s Berg Schola n.o.)
•    15.00 / Prezentácia NOVÝCH PUBLIKÁCIÍ – autorské uvedenie nových publikácií ARGENTI FODINA , BETLEHEMY Z BANSKEJ ŠTIAVNICE A OKOLIA, BANÍCKE UNIFORMY, na ktorých SBM spolupracovalo. Prezentácia za prítomnosti autorov, zostavovateľov publikácií (Kammerhof, Sieň komorských grófov).

Séria podujatí SBM je súčasťou oficiálnych osláv Salamandrových dní 2021 v Banskej Štiavnici. 

V Kammerhofe – Dielničke bude počas dňa sprístupnený bazár (ne)potrebných vecí HARABURDY (10.00 – 16.00). 

Článok môžete komentovať ...