14.09.2023 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Galérii J. Kollára

Galéria J. Kollára srdečne pozýva 

21.9.2023

• 16.00 / PRECHÁDZKA MESTOM S PAVLOM FABIANOM - Poukázanie na dobré a zlé príklady praxe ochrany pamiatok v oblasti obnovy, údržby a prevádzky
• 17.00 / DISKUSIA „Kultúrne dedičstvo lokality UNESCO Banská Štiavnica“ - diskusia odborníkov a odborníčok z oblasti ochrany pamiatok. Význam ochrany, preventívnej údržby a prezentácie pamiatok. Nové výzvy v obnove a prevádzkovaní pamiatok v kontexte s energetickou a klimatickou krízou. Diskutujúci: Uršuľa Ivanová (KPÚ), Anna Faturová (PÚ SR), Ivan Farárik (Pro Monumenta, PÚSR), Iveta Chovanová (SBM, PÚSR).
• MALÁ VÝSTAVA LISTÍN V GALÉRII JOZEFA KOLLÁRA - VýSTAVA ORIGINáLNYCH LISTíN Z ROKU 1993

Srdečne pozývame

Článok môžete komentovať ...