18.02.2021 Čo je ewobox?

Sériu príspevkov ohľadom nového portálu environmentálnej výchovy a vzdelávania EWOBOX nájdete na našom profile na sociálnej sieti Facebook.

Milí učitelia, študenti, organizácie či fanúšikovia a podporovatelia envirovýchovy! 

Sériu príspevkov ohľadom nového portálu environmentálnej výchovy a vzdelávania EWOBOX vám prinesieme v nastávajúcich týždňoch každú stredu v našom profile na sociálnej sieti Facebook. Prinesieme vám čerstvé informácie, vychytávky a návod ako používať a využívať tento portál. 

Na začiatok si povedzme čo je to EWOBOX? 
V roku 2019 zložila Slovenská agentúra životného prostredia pracovnú skupinu zo zástupcov štátnych, neziskových a verejných organizácií za účelom vytvoriť internetový portál zameraný na environmentálnu výchovu. Prostredníctvo intenzívnych stretnutí sa podarilo v novembri 2019 spustiť portál s názvom Ewobox. 
Je to portál, ktorého poslaním je zhromažďovať a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Tento priestor je otvorený pre všetkých, ktorí environmentálnu výchovu tvoria, realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú.
Portál je postavený na troch základných princípoch. ROVNOVÁHA. Vychádzame z princípu dávaj a ber. Lebo čím viac do EWOBOXU dáme, tým viac z neho dostaneme. OTVORENOSŤ. EWOBOX vnímame ako neobmedzený priestor pre všetky pohľady, témy a názory, pretože environmentálna výchova sa nedá zaškatuľkovať ani zavrieť do boxu. SLUŠNOSŤ. „EWOBOXujeme“ férovo a dodržiavame zásady slušného správania.

Článok môžete komentovať ...