09.08.2021 CITADELA 03 #LABYRINT/času

CITADELA 03  #LABYRINT/času tematizuje efemérnosť bytia, plynutie času, kolobeh života. Areál Starého zámku (viac ako 800 rokov) je v kontexte ľudského života takmer konštanta. 

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica v spolupráci s o.z. Iniciatíva za živé mesto uvádzajú a pozývajú na podujatie CITADELA 03  — #LABYRINT/času  
Banská Štiavnica, Starý zámok, sobota 14.8. 2021, Starozámocká 11 
15.00 – 18.00  
Kontakt: chovanova.iveta@muzeumbs.sk, 0907 076 645, www.muzeumbs.sk

Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí  - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno – historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na špecifický genius loci Starého zámku. Projekt je prepojený aj na rezidenčný program múzea „Žiakov dom“. Odborníci (nielen múzejníci), tvorcovia, študenti počas mikrorezidenčných pobytov skúmajú, tvorivo reagujú na zbierkový fond múzea, resp. na kultúrne dedičstvo Banskej Štiavnice. 
Pozývame aj rodiny s deťmi, súčasťou programu budú aj tvorivé dielne.    

CITADELA 03  #LABYRINT/času tematizuje efemérnosť bytia, plynutie času, kolobeh života. Areál Starého zámku (viac ako 800 rokov) je v kontexte ľudského života takmer konštanta. Mení sa, stárne v paralelnom, spomalenom čase. 

CITADELA 03  #LABYRINT/času bude mozaikou, ktorej hostia budú pracovať s časom ako okamihom, procesom plynutia a večnosťou. Vo výtvarnej tvorivej dielni (pre rodiny s deťmi) budeme tvoriť a rámovať ZRKADLOVÉ AUTOPORTRÉTY (lektorka Mgr. Helena Soboslayová). V bloku: Kabinet kurátora nás historik múzea (PhDr. Daniel Harvan) prevedie sepulkrálnymi a epigrafickými pamiatkami v areáli zámku. Hudobným prekvapením bude zvuková performance v kostnici karnera (Mgr.art. Martin Jánošík, ArtD.). Aktuálnu tvorbu motivovanú geniom loci Banskej Štiavnice predstaví fotograf (Mgr.art. Róbert Kočan). Program vyústi do autorského čítania – korešpondenčného „betlu“  dvoch literárnych tvorcov Ivany Gibovej a Silvestra Lavríka. Literárny fiktívny dialóg vznikne  počas mikro - rezidenčného pobytu Ivany Gibovej v Slovenskom banskom múzeu v projekte Žiakov dom. Rezidentom múzea bude aj výtvarník Róbert Kočan, ktorý bude realizovať výskum zbierkového fondu múzea – historickú fotodokumentáciu mesta, ako inšpiračného zdroja pre ďalší projekt.  

Program: 
15.00 - 17.00 ZRKADLENIE - tvorivá autoportrétna dielňa pre deti, rodičov aj nerodičov (lektorka Helena Soboslayová) nádvorie zámku, lapidárium 
15.00 - 16.00 KABINET KURÁTORA: Štiavnický panteón, komentovaná prehliadka areálu zámku (epitafy, lapidárium, liatinová galéria krížov) s Danielom Harvanom – severná veža, lapidárium 
16.15 - 16.30: TIMELINE  - zvuková performance Martina Jánošíka, karner / kostnica 
16.45 - 17.15: POSTCARD BS -  prezentácia vizuálneho umelca/fotografa Roberta Kočana, karner, kaplnka sv. Michala 
17.15: ČASOMETANIE - Ivana Gibová a Silvester Lavrík, autorská čítačka tvorivej literárnej korešpondencie, karner, kaplnka sv. Michala 
Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica. 

O autoroch:
Daniel Harvan, historik, publicista, múzejník. V Slovenskom banskom múzeu je kurátorom zbierkového fondu „Novšia história“. Vo svojom výskumnom profile sa zameriava na regionálne dejiny po roku 1848. Jeho výstavný projekt „Príbeh značky Pleta“ bol ocenený výročnou cenou časopisu Pamiatky a múzeá (2021). 

Martin Jánošík, klavirista, skladateľ. Okrem tvorby a interpretácie (rozmanité hudobné zoskupenia) pôsobí aj ako pedagóg na základnej umeleckej škole. Programovo sa venuje žánru hudobnej improvizácie, experimentálnej hudobnej kompozícii  a zvukovej performance.

Robert Kočan, vizuálny tvorca, fotograf. Po absolvovaní VŠVU v Bratislave absolvoval štúdijné pobyty na Nottinghamskej univerzite (GB) a na Ecole Nationale des Beaux Arts v Dijone (F) a viaceré stáže v Európe i USA. Vo svojej tvorbe prepája paralelné svety. Ruch mesta vyrovnáva tichom prírody, realitu spája s fikciou, do tmy kreslí svetlom. Vo svojich fotografických cykloch programovo meditatívne mapuje kultúrnu rozmanitosť sveta. 

Ivana Gibová, prozaička. Debutovala zbierkou poviedok Usadenina (2013), ktorá sa stala debutom roka. Novela Bordeline (2014) sa stala predlohou pre rovnomennú inscenáciu divadla Stoka a pražského divadla Nekroteatro. V roku 2016 vydala knihu Barbora, boch & katarzia, ktorá bola nominovaná na cenu Anasoft litera 2017; získala cenu René Anasoft litera gymnazistov a bola nominovaná na Cenu Jána Johanidesa za najlepšiu prozaickú knihu autora do 35 rokov. Jej zatiaľ posledná komixovo-poviedková kniha Eklektik Bastard (2020) v kategórii Cena Literárnej akadémie Panta Rhei 2020 získala cenu za najlepšiu beletristickú knihu roka 2020. Kniha je nominovaná na cenu Anasoft litera 2021. 

Silvester Lavrík – režisér, dramatik, prozaik, publicista a prekladateľ. Lavrík je držiteľom Ceny Alfréda Radoka (Katarína, Posledný letný deň/2005, 2006), Dráma 2000 (Uschni láska moja), Tvorivý čin roka (Zátišie s matkou, Hájnikova žena/1998, 2000), Ceny Literárneho fondu (Žltá žltá ľalia, Tichý dom/2005, 2007) a Nová dráma (Jurgová Hana/2008). 
Knižne mu vyšli tituly Allegro barbaro, Ester a Albatros (pod menom Hana Naglik), Zlodeji,Perokresba (nominácia na literárnu cenu Anasoft Litera 2006), Villa Lola a monodráma. Jeho románovým debutom bol príbeh slepej učiteľky klavíra s kriminálnou zápletkou Zu (2011), ktorý patril medzi finalistov Anasoft Litera, historický román Nedeľné šachy s Tisom a dokuromán Posledná barónka.V roku 2018 dostal za román Nedeľné šachy s Tisom Cenu Jána Johanidesa. 

Vstupné: 5,- € (dospelý); 6,- € (rodina), 2,- € (študenti, dôchodcovia), deti do 6 rokov 
Kontakt: chovanova.iveta@muzeumbs.sk, 0907 076 645, www.muzeumbs.sk
#slovenske_banske_muzeum #stary_zamok #CITADELA 03 #LABYRINT/času 

Článok môžete komentovať ...