18.08.2017 ,,Ako sa mapovalo v baníctve”

8.september 2016-18.august 2017, Berggericht-výstavné priestory Mineralogická expozícia-Berggericht, Nám.sv.Trojice 6,Banská Štiavnica

Článok môžete komentovať ...