Mgr. Tomáš Pastucha, PhD.

Mgr. Tomáš Pastucha, PhD.


pastucha.tomas@muzeumbs.sk 
+421(0)45 694 94 81
Vedeckovýskumné centrum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica


Som absolventom histórie na Katolíckej univerzite v Ružomberku (2015 bc., 2017 Mgr., 2022 PhD.). Zameriavam sa na staršie dejiny, pričom počas svojho štúdia som sa venoval uhorským dejinám polovice 15. storočia a taktiež výskumu dejín miest a mestečiek Liptova. Súbežne so štúdiom som získaval pracovné skúsenosti v Liptovskom múzeu v Ružomberku, kde som v rokoch 2017 – 2018 pracoval ako správca gotického kostola v Ludrovej – Kúte.

V Slovenskom banskom múzeu som zamestnaný od polovice roku 2022 ako kurátor fondu banskej techniky. Okrem kurátorskej práce sa však naďalej venujem aj výskumu starších dejín.

BIBLIOGRAFIA