25.07.2018 Výstava: SPIRIT STARÝCH MIEST

Výstava diel plenéristického sympózia hendikepovaných poľských výtvarníkov.

Slovenské banské múzeum a Múzeum krakovských žúp Wieliczka pozývajú na vernisáž výstavy SPIRIT STARÝCH MIEST, ktorá sa uskutoční v stredu

1. augusta 2018 o 15:00 hod. vo výstavných priestoroch v Berggerichte, Nám. Sv. Trojice 6, Banská Štiavnica.

Výstava potrvá do 15. septembra 2018.

 

Spirit starých miest

Výstava diel plenéristického sympózia hendikepovaných poľských výtvarníkov

Maliarske plenéry osôb so zdravotným postihnutím    

Múzeum krakovskej soľnej bane Wieliczka a Nadácia umenia osôb s postihnutými ľuďmi organizujú od roku 1999 verejné maliarske plenéry pre osoby so zdravotným postihnutím .    

Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Múzeu v soľnej bani vo Wieliczke.  Organizátori ukázali svoju odvahu tým, že akciu usporiadali na takom mieste, pretože to ešte nikto neurobil.  Vtedy sa opakovala otázka, či sú podmienky vhodné a priateľské pre ľudí postihnutých rôznymi ochoreniami a ťažkosťami.  Ukázalo sa, že aj keď je Múzeum umiestnené v hĺbke 135 m pod zemou, nie sú v ňom schody, zase chodby a komory sú pohodlné a bezpečné pre pohybovanie sa.  Po ceste dolu výťahom je celá múzejná výstava k dispozícii aj pre osoby na invalidných vozíkoch.  Myšlienka veľmi dobre organizovať plenér v bani sa veľmi páčila účastníkom, ktorí boli nadšení touto pamiatkou.

Osoby, ktoré sa odviezli na invalidnom vozíku dlho nemohli uveriť, že sú v bani.  Vždy sa im to zdalo nemožné.  Plenéry preto plnia dôležitú terapeutickú úlohu.  Lomia bariéry a ukazujú účastníkom, že sa možno vyrovnať so všetkými ťažkosťami.  Lebo ak na invalidnom vozíku možno navštíviť časť bane v hĺbke až 135 m, možno nájsť riešenie aj pre ďalšie problémy. Plenéry odvádzajú autorom pozornosť od každodenných problémov a umožňujú sústrediť sa na to, čo je prínosom aj potešením. Účastníci sú hrdí, keď vidia svoju vlastnú prácu na výstave, keď vidia iné osoby, ako ich tvorbu zdieľajú.  

Plenéry tiež slúžia na zoznamovanie sa a nadviazanie nových priateľstiev, objavovanie talentov, rozvíjanie maliarskych zručností a prinášajú radosť účastníkom. Na druhej strane  plenéry pomáhajú tiež organizátorom. Uvedomujú si, akou obrovskou hodnotou je zdravie, ako sa vysporiadať s problémami, a predovšetkým, nezveličovať problémy.  Pretože ako porovnávať svoje každodenné problémy s ťažkosťami  človeka, ktorý nemá ruky a napriek tomu dokáže maľovať.  Nezaplatiteľnou hodnotou je radosť a vďačnosť účastníkov.    

Počas prvých plenérov boli účastníci vyzvaní, aby vyzdobili interiér múzea v soľnej bani.  Postupom času, boli zavedené ďalšie atrakcie, a tak v nasledujúcich rokoch maľovali hrady v meste Wieliczka, Niepołomice, Wiśnicz, a potom miesta spojené s Jánom Pavlom II: Krakov, Kalwaria Zebrzydowska, Niegowić, Wadowice a naposledy objekty zapísané na zozname UNESCO, ako napríklad bane Wieliczka a Bochnia, historické mestá Krakov, Zamość, Vroclav.    Stretnutia mali aj medzinárodný charakter - zúčastnili sa ich cudzinci. Dva plenéry sa uskutočnili na Slovensku v Banskej Štiavnici a Bardejove. V roku 1999  Prvý poľský plenér zdravotne postihnutých umelcov bol vyznamenaný Ministerstvom kultúry a národného dedičstva v Poľsku v súťaži o  "Najzaujímavejšie múzejné podujatie roka".

Výstava"Spirit starých miest" prezentuje asi 100 najzaujímavejších diel vytvorených počas 19.  Plenéru umelcov so zdravotným postihnutím. Tento krát inšpirovali účastníkov plenéru dve banské a známe mestá Wieliczka a Banská Štiavnica. Význam oboch miest v minulosti bol obrovský:  Wieliczka vďaka bohatstvu solí podporovala po stáročia kráľovskú pokladnicu a Banská Štiavnica bola vďaka získavaniu a spracovaniu zlata a striebra bola jedným z najvýznamnejších banských miest v Európe.  Cenné pamiatky, ktoré sa oboch mestách zachovali sú svedectvom nádhernej minulosti, boli ocenené zápisom do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO: soľnej bane vo Wieliczke v roku 1978 a banského hradu v roku 2013 a Banskej Štiavnice v roku 1993.

Článok môžete komentovať ...