10.05.2022 Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2021.

Slovenské banské múzeum pozýva na verejný odpočet Výročnej správy za rok 2021, ktorý sa uskutoční 25.5.2022 v Kammerhofe.

Verejný odpočet Výročnej správy SBM za rok 2021 sa uskutoční 25. mája 2022 v čase 10:00-12:00 hod v Rokovacej miestnosti v Kammerhofe.

Výročná správa za rok 2021:
https://www.muzeumbs.sk/uploads/fck/file/ochrana-udajov/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%A1%20spr%C3%A1va%20SBM%20za%20rok%202021_DEF.pdf

Článok môžete komentovať ...