05.02.2015 Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v SBM, 28.január 2015.

Jej excelencia Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, navštívila … Continue reading

Jej excelencia Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku, navštívila dňa 28.1.2015 Slovenské banské múzeum – Galériu Jozefa Kollára.

Hlavným cieľom návštevy bolo uvidieť tie umelecké predmety galérie, ale aj technické vybavenie expozície a depozitov, ktoré boli predmetom nedávnej finančnej podpory múzea zo strany Nórskeho finančného mechanizmu. V múzejnej časti sa mohla stretnúť s postupom konzervácie starých tlačí, kde sa nachádza pracovisko konzervátorov pre túto oblasť zbierok. Aj tieto priestory boli prestavané a vybavené technikou z uvedeného projektu.

Pri najbližšej návšteve Banskej Štiavnice zavíta pani veľvyslankyňa určite aj na Starý zámok, ktorý si nemohla prezrieť z dôvodu pracovných povinností.

PhDr. Jozef Labuda, CSc.

Foto: K.Patschová

Článok môžete komentovať ...