09.08.2021 Pro Arpe - Hudba v galérii, 6.8.2021

V Galérii Jozefa Kollára išlo o koncert klasickej a súčasnej vážnej hudby uprostred apokalyptického výbuchu, ktorý spodobuje výstava Piesky mikrosveta.

Sprievodný program k výstave Piesky mikrosveta v Galérii Jozefa Kollára - koncert súboru PRO/ARPE v zložení Eugen Prochác (violončelo) a Adriana Antalová (harfa). Po koncertoch v galériách v Ružomberku, Banskej Bystrici a Zvolene zazneli aj vo veľkej výstavnej sále Galérie Jozefa Kollára (GaJK) diela známych skladateľov: A. Vivaldi, M. Turnier, J. S. Bach, C. Salzedo, M. Ravel, M. de Falla, E. Granados a ďalší.

Ambíciou projektu Hudba v galérii je predstaviť atraktívnu komornú zostavu violončela a harfy - PRO/ARPE, ktorá je aktívna už vyše dve desiatky rokov. Snahou je spojiť poslucháčsky príťažlivú hudbu a inšpirujúce prostredie štyroch stredoslovenských galérií, keďže hudba ku galériám bez diskusie patrí. Svojou rozdielnosťou inšpiruje neoddiskutovateľné „genius loci“ každej z nich. V Galérii Jozefa Kollára išlo o koncert klasickej a súčasnej vážnej hudby uprostred apokalyptického výbuchu, ktorý spodobuje výstava Piesky mikrosveta.

Foto: Lubomír Lužina

Článok môžete komentovať ...