18.05.2022 Príbeh značky Pleta

Komentovaná prehliadka s DANIELOM HARVANOM a ĽUDMILOU BLAŠKOVOU, 20.5.2022 od 16:00 hod.

Milé priateľky a priatelia,
pozývame Vás na NETRADIČNÚ komentovanú prehliadku oceňovaného výstavného projektu PRÍBEH ZNAČKY PLETA.

Celkom výnimočne výstavou prevedú DANIEL HARVAN (kurátor) a ĽUDMILA BLAŠKOVÁ (inicátorka a spolupracovníčka výstavného projektu).

Oceňovaný výstavný projekt PRÍBEH ZNAČKY PLETA (projekt získal Výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za najlepší výstavný projekt roku 2019), ktorý vznikol v koncepcii kurátora Daniela Harvana je sprístupnený verejnosti v expozícii Starý zámok. 

Cenným faktorom vzniku a uvedenia projektu je skutočnosť, že sa na ňom spolu s odbornými pracovníkmi múzea podieľali bývalí zamestnanci podniku PLETA. Vďaka ich iniciatíve pribudla do zbierkového fondu múzea kolekcia predmetov a dokumentov z podniku Pleta. Práve pani ĽUDMILA BLAŠKOVÁ bola kľúčovou iniciátorkou a aktérkou formovania prípravy projektu. 

Vďaka výstave Príbeh značky PLETA Slovenské banské múzeum približuje verejnosti aj nedávne dejiny a každodenný život obyvateľov Banskej Štiavnice. 

https://www.youtube.com/watch?v=s-SEBiU3tOQ

Podujatie je súčasťou programu MÚZEJNÉ DNI, ktorými si pripomíname Medzinárodný deň múzeí.  

https://www.facebook.com/events/395089632630581/?ref=newsfeedä    

Vstupné: 1,00 €

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Článok môžete komentovať ...