26.08.2019 Otvorená výzva pre rok 2020

Otvorená výzva sa zameriava na autorské/kurátorské projekty, ktoré budú uvedené v tzv. Veľkej výstavnej hale Galérie Jozefa Kollára.

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica /SBM/, Galéria Jozefa Kollára vyhlasuje výzvu na podávanie autorských/kurátorských projektov na rok 2020

Špecifikácia:

Otvorená výzva sa zameriava na autorské/kurátorské projekty, ktoré budú uvedené v tzv. Veľkej výstavnej hale Galérie Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica v dvoch termínoch:

Open call 01 – marec/jún 2020

Open call 02 – september/december 2020

Prihlásiť sa môžu aj zahraniční umelci a kurátori. Svoju tvorbu majú možnosť prezentovať aj

študenti vysokých škôl výtvarného zamerania.

Projekty bude hodnotiť a vyberať Galerijná rada, ktorej členmi budú aj zástupcovia z externého prostredia. Na presnom termíne realizácie projektov sa dohodne galéria s vybranými uchádzačmi.

Projekty je možné zaregistrovať do 16.9.2019

Prihlášky spolu s prílohami zasielajte na adresu: galeria@muzeumbs.sk

Formulár pre vyplnenie výzvy

Veľká výstavná hala /pôdorys v PDF/

SBM poskytne:

 • výstavný priestor v historickom centre Banskej Štiavnice
 • partnerstvo pri získavaní grantov
 •  prepravu diel
 • technickú spoluprácu pri inštalácii výstavy
 • tlač propagačných materiálov k výstave /plagát, pozvánka, banner, texty pre návštevníkov/
 • spoluprácu pri promo výstavy
 • dozor výstavy
 • produkciu vernisáže výstavy

Autor/kurátor zabezpečuje:

 • inštaláciu diel, produkčné náklady inštalácie
 • honorár pre kurátora
 • grafické spracovanie propagácie výstavy
 • ubytovanie
 • cestovné

Kontaktná osoba: Iveta Chovanová (galeria@muzeumbs.sk), 0907076645

Fotografie priestoru:

 

Článok môžete komentovať ...