22.03.2019 Natáčanie Drakulu na Starom zámku skončilo – filmári opustili Banskú Štiavnicu.

Fotografie zo Starého zámku.

V dňoch 6. – 8 marca 2019 v historickom centre mesta Banská Štiavnica, najmä v areáli Starého zámku, natáčal britsko-slovenský filmový štáb film Dracula – Rules of the Beast.

Starý zámok si filmári nevybrali náhodou. Spomedzi všetkých vytypovaných objektov najviac spĺňal predstavy tvorivého tímu, najmä požiadavky scenára. Zámok zaujal aj svojou architektonickou monumentálnosťou  a výhodnou polohou v rámci lokality. Napriek blízkosti k centru mesta, filmárom vyhovovalo, že zámok bol počas filmovacích dní pre verejnosť uzatvorený a oni mohli nerušene pracovať. Ťažisko natáčania v objekte bolo v priestore nádvoria citadely, kde vzniklo niekoľko hlavných scén z kláštora. V mieste medzi vstupom do areálu a vežou Himmelreich bola vytvorená scéna trhoviska. Pri záberoch do dobovej ulice, ale aj pri viacerých ďalších scénach bol pri filmovaní použitý dron.

Pre potreby filmovania boli na viacerých miestach Starého zámku realizované stavebno-dekoračné zásahy. Vznikla napríklad niekoľko metrov dlhá a približne štyri metre vysoká umelá stena, vstup do nádvoria bol zmenšený a upravený osadením novej dvojkrídlovej brány vrátane kovovej mreže. Viaceré okná smerujúce do nádvoria museli byť  prekryté a celé nádvorie bolo doplnené malými rekvizitami – svietnikmi, sviečkami, košmi s ohňom, atď. Niektoré kulisy použité pri natáčaní v Banskej Štiavnici boli vyrobené špeciálne pre potreby natáčania filmu (brány, steny). Po ukončení natáčania na Slovensku boli odvezené do Londýna, kde sa použijú pri výrobe scén v londýnskych ateliéroch. 

V čase natáčania (začiatok marca) bolo mimoriadne teplé počasie, približne 10 – 15 stupňov. Natáčalo sa tri dni, približne od 16-tej hodiny do 4-tej hodiny ráno. Do prác pri filmovaní bolo zapojených viac ako 200 osôb, 5 hercov a približne 50 komparzistov (z Bratislavy a Banskej Štiavnice). Napriek netradične teplému počasiu si komparzistky stvárňujúce mníšky museli aj niečo „vytrpieť“. Pri jednej zo scén niekoľko desiatok minút ležali na kamennej dlažbe nádvoria. Chlad si užil aj predstaviteľ hlavného hrdinu Claes Bang,  keď bol počas natáčania scény svojej premeny na vlka celkom nahý.

Posledný deň filmového natáčania bola využitá aj plošina s ramenom dlhým 42 metrov a reflektorom umiestneným na jeho konci. Špeciálne osvetlenie sa použilo na dotvorenie nočnej atmosféry. Pozornosť budili aj dva obrovské balóny vznášajúca sa počas filmovacích dní nad nádvorím citadely Starého zámku. Balóny naplnené héliom zabezpečovali celkové nočné osvetlenie nádvoria. Ich úlohou bolo navodiť potrebnú svetelnú hladinu. Súčasťou tímu filmárov boli tri kamióny s rekvizitami, mobilné WC, tri špeciálne nákladné autá s osvetľovacou technikou, dva mobilné dieselgenerátory, hasičské zásahové vozidlo a vozidlo záchrannej zdravotnej služby, štyri špeciálne kamióny – dva herecké, jeden kostýmový a jeden make-up truck.

Počas troch dní filmovania v Banskej Štiavnici obsadil filmový štáb celý priestor pred Starým zámkom, hornú časť Námestia svätej Trojice a parkoviská pod Novým zámkom a pri bývalej baníckej škole. Členovia štábu a herci boli v meste ubytovaní vo viacerých hoteloch, počas prestávok pri filmovaní sa stravovali v reštaurácii na Námestí svätej Trojice, kde bol pre nich zo strany produkcie zabezpečený bohatý catering.

Odchod filmového štábu z Banskej Štiavnice neznamená ukončenie prác na filme, tie budú po dobu niekoľkých nasledujúcich týždňov pokračovať v londýnskych ateliéroch. Predstavenie filmu divákom je plánované v roku 2020.

Autor textu a fotografií: Daniel Harvan, vedúci oddelenia histórie, SBM, historik@muzeumbs.sk, 045/694 94 70

Článok môžete komentovať ...