28.11.2019 Múzejný agent a Školské múzeum v ZŠ J. Horáka, 28.november 2019.

Otvorenie Školského múzea v Základnej škole J. Horáka, Križovatka, Banská Štiavnica

Slovenské banské múzeum a ZŠ J. Horáka srdečne pozývajú na otvorenie Školského múzea v pondelok 28. novembra 2019 o 15:00 hod. 

Školské múzeum vám predstaví predmety, ktoré sa vďaka projektu Múzejný agent stali zbierkovými predmetmi Školeského múzea.

Tešíme sa na stretnutie.

Projekt je realizovaný v rámci Mesta kultúry 2019- Almázia.

Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

https://almaziastiavnica.sk/rychlokurz-muzejneho-agenta/

Článok môžete komentovať ...