31.05.2024 JAROSLAV AUGUSTA

AUTENTICKÁ ATMOSFÉRA MINULOSTI SLOVENSKÉHO VIDIEKA A MESTA

Slovenské banské múzeum pozýva na výstavu „Jaroslav Augusta - Autentická atmosféra minulosti slovenského vidieka a mesta“.
Vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 13. júna 2024 o 16:00 hod. v Galérii Jozefa Kollára na Nám. Sv. Trojice 8 v Banskej Štiavnici.

Jaroslav Augusta (1878-1970) je jedným zo zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia. Jeho tvorba je známa brilantnou kompozíciou, žiarivou farebnosťou a moderným rukopisom. Augusta zachytáva tradičné kroje, chalupy a každodenný vidiecky život, pričom sa venoval aj portrétom, mestským vedutám a dominantám Banskej Štiavnice. Jeho diela prispievajú k sociálno-kritickému zhodnoteniu života vtedajšej doby, čím získavajú hlboký kultúrny a historický význam.

Informácie o maliarovi:
Jaroslav Augusta sa narodil 4. septembra 1878 v Humpolci (Česká republika) a zomrel 28. februára 1970 v Banskej Štiavnici. Svojím tvorivým úsilím sa venoval poznávaniu a zobrazovaniu slovenského ľudu v oblastiach Detvy, Važca a Oravy. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe a Mníchove, kde sa učil od renomovaných profesorov. Jeho hlavným inšpiračným zdrojom bolo vidiecke prostredie Očovej, Detvy a Dobrej Nivy.
V roku 1901 spolu s moravskými maliarmi založil maliarsku kolóniu v Detve a v roku 1911 ďalšiu v podtatranskom Važci. V roku 1920 sa presťahoval do Banskej Štiavnice, kde pôsobil ako profesor kreslenia na Štátnom reálnom gymnáziu A. Kmeťa. Počas svojho života podnikal študijné cesty do Nemecka, Paríža a Juhoslávie, čo obohatilo jeho umelecký rozhľad.

Výstava v Galérii Jozefa Kollára:
V galérii sú pre jeho diela vyčlenené dve expozičné miestnosti. Súčasťou expozície je aj originálny portrét autora od maliara Maximiliána Schurmanna a busta od Karola Dúbravského. Augusta svojou tvorbou prispel k umeleckému a kultúrnemu obohateniu našej histórie, svoje diela vystavoval vo Viedni, Martine, Bratislave a ďalších mestách.

Srdečne Vás pozývame na výstavu. Ponúka skutočne hlboký pohľad do minulosti slovenského vidieka a mesta. Autentický život našich predkov spoznáte prostredníctvom nádherných diel, očami jedného z najvýznamnejších slovenských maliarov. V priestoroch galérie ju budete môcť vidieť dlhodobo.

Článok môžete komentovať ...