20.08.2021 INŠTALÁCIA: Efemérna architektúra Afloat

Efemérna umelecká inštalácia Afloat v Starom zámku už od 24. augusta 2021!

Kreatívne centrum Fakulty architektúry STU sa zapojilo do grantovej výzvy PODNIKANIE V KULTÚRE, KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLUPRÁCA V KULTÚRE (Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA) s projektom: Empatia v umení (EMIA) s cieľom podporiť rozmanité aktivity centra v jednotlivých umeleckých oblastiach. Projekt EMIA obsahuje 6 základných aktivít. Jednou z nich je aj EFEMÉRNA ARCHITEKTÚRA, ktorá mala za cieľ vytvorenie putovného umeleckého diela.

Dielo AFLOAT reflektuje na tému empatia, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti. Skutočná empatia však vyžaduje, aby sme vykročili mimo svoje vlastné emócie a dívali sa na veci z pohľadu druhého človeka. Objekt predstavuje monumentálnu vzduchovú inštaláciu, ktorá prezentuje ľudskú molekulu. Tie sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, čo zodpovedá faktu, že každý jedinec je si rovný a naša identita nie je voľba ale je prirodzeným stavom. Autori pracovali zámerne s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.

Termíny putovných inštalácií:
24. 8. - 6. 9. 2021      

- Starý zámok, Banská Štiavnica
otvorenie inštalácie na Starom zámku prebehne dňa 24. augusta od 18:00 hod.
17. 9. - 3. 10. 2021
- Múzeum mesta Bratislavy
- dielo bude prezentované počas podujatia Biela noc
8. 10. - 24. 10. 2021   
- Kulturfabrik Tabačka, Košice
- dielo bude prezentované počas podujatia Biela noc


Autori diela Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová a Monika Moravčíková pôsobia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Spoločne vytvorili projekt putovnej efemérnej inštalácie. Doc. Mgr. Bohuš Kubinský predstavuje generáciu slovenských vizuálnych umelcov zameranú predovšetkým na sochárstvo vo veľkom aj malom meradle, menej na klasické žánre - objekty alebo site specific inštalácie; okrem toho sa venuje pedagogickej práci a dizajnu. Ako pedagóg skúma vzťah medzi umeleckým dielom a architektúrou, vzdeláva študentov v umení a podieľa sa na analýze vizuálneho umenia v kontexte súčasného stavebného prostredia.

Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. pôsobí v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry v spojení s modernými technológiami. Venuje sa presahovým výtvarným inštaláciám, vizuálnemu umeniu a kurátorstvu. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti skúma vzťah technológií, prezentácie umenia s cieľom vzdelávania širokej verejnosti.
Paulína Ebringerová spoločne s Bohušom Kubinským vyučujú na FAD STU predmet Efemérne umenie. Ako pedagogická dvojica majú za sebou viaceré monumentálne inštalácie, ktorými vedú mladú generáciu architektov, dizajnérov a umelcov do života praxe. Jednou z nich je aj tretia spoluautorka diela Monika Moravčíková, ktorá je absolventkou Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, prvého stupňa FAD STU a nositeľkou Ocenenia Emanuela Hrušku 2020/21 v kategórii - ODMENA.

Projekt Empatia v umení získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 139850 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 24680 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prehĺbiť sociálne kompetencie študentov prostredníctvom bližšieho poznania rôznych zraniteľných a znevýhodnených skupín, nepriaznivých sociálnych javov a aktívne zapájať študentov do umeleckých aktivít.

Udalosť na Facebook: https://www.facebook.com/events/518188019258575

#slovenske_banske_muzeum #stary_zamok #afloat #banska_stiavnica

Článok môžete komentovať ...