01.02.2023 Hľadáme LEKTOROV/LEKTORKY

Slovenské banské múzeum hľadá lektorov / sprievodcov v múzeu s nástupom od 1. apríla 2023.

                                                              Ponuka práce
Pracovné miesto :                           lektor – sprievodca v múzeu
Pracovná zmluva na dobu určitú :  od 1.4.2023 do 31.10.2023
Miesto výkonu práce :                    Slovenské banské múzeum, Galéria J. Kollára, Kammerhof-Baníctvo na Slovensku a Berggericht - mineralógia
Požadované vzdelanie :                 Stredoškolské s maturitou
Trieda :                                           5
Plat:                                                763,-   až  915,50 eur + príplatky S a N                                                                 /podľa počtu odpracovaných rokov/
Osobný príplatok                            80,- eur po odpracovaní 3 mesiacov

Všeobecné spôsobilosti :
1.    Ovládanie cudzieho jazyka.
2.    Práca s počítačom.
3.    Práca s pokladňou.          
4.    Komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť.
5.    Kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa.
6.    Tímová práca.
7.    Zodpovednosť.
8.    Orientovanosť na presnosť, termíny.
9.    Samostatnosť a diskrétnosť.

Popis práce     
1.    Samostatne vykonáva lektorskú činnosť na pracovisku. 
2.    Samostatne tvorí, resp. v spolupráci s odbornými pracovníkmi múzea organizuje a zabezpečuje realizáciu edukačných a spoločensko-kultúrnych akcií v expozícii, v súlade s Plánom hlavných úloh SBM. 
3.    Samostatne tvorí nové edukačné programy a  nadväzuje spoluprácu so školami na území mesta. 
4.    Vykonáva administratívne práce súvisiace s pravidelným predkladaním týždenných, mesačných hlásení (návštevnosť, klimatické podmienky, komisionálny výber a odvod poplatkov).
5.    Uskutočňuje a kontroluje predaj vstupeniek, propagačného materiálu a suvenírov. 
6.    Kontroluje a dopĺňa oznamy a texty pre návštevníkov múzea, vedie evidenciu významných návštev múzea.  

Zamestnanecké výhody, benefity
1.    Príspevok na stravovanie.
2.    Pracovné voľno „CH“ 1 deň mesiac na deti do 10 rokov veku.
3.    Pracovné voľno „F“ 1 deň za štvrťrok na starostlivosť o rodičov.
4.    Doplnkové dôchodkové sporenie.
5.    Priateľský kolektív.

Požadované doklady: 
1.    Žiadosť o prijatie.
2.    Profesijný životopis.
3.    Doklad o ukončenom vzdelaní.
Žiadosti so životopisom zasielať na adresu :     Slovenské banské múzeum
                                                                           Kammerhofská 2
                                                                           969 01 Banská Štiavnica
Alebo mailom na adresu : mzdy@muzeumbs.sk
Žiadosti zasielať do 15.2.2023
Informácie na čísle : 045/6949411

Článok môžete komentovať ...