09.02.2024 Druhá brigáda na Weiden šachte

V stredu 7. februára 2024 zamestnanci SBM, v rámci dlhodobej úlohy Program transformácie starých banských diel na objekty cestovného ruchu, realizovali druhú brigádu v areáli šachty Weiden v Banskej Štiavnici.

Areál plánovaný ako súčasť expozície SBM Banské múzeum v prírode, je od roku 2005 zastávkou banskoštiavnického Geoparku. 

Bývalé ústie šachty s nadmorskou výškou 739 metrov sa nachádza juhozápadne od Banskej Štiavnice, nad vodnou nádržou Klinger. V archívnych dokumentoch sa šachta prvýkrát spomína v roku 1519. Otvárala žilu Bieber a dosiahla hĺbku 212 metrov, mala rozfáraných osem obzorov. Šachta bola odvodňovaná štôlňami Klinger, Bartolomej,  dedičnou štôlňou Bieber a Svätotrojičnou dedičnou štôlňou. Začiatkom 20. storočia sa šachta prestala využívať, v roku 1910 bolo jej ťažné zariadenie zlikvidované, šachta zasypaná a objekt bol odvtedy známy ako „veľká pinga“, resp. „kráter“.

V rokoch 1970 – 1971 zabezpečilo SBM v spolupráci s banskoštiavnickým závodom podniku Rudné bane oplotenie priestoru šachty. Na mieste šachty Weiden sa dnes nachádza jama kužeľovitého tvaru o priemere cca. 25 m. a hĺbke cca. 12 m. 
V rámci prvej etapy úpravy priestoru bývalého ústia šachty sme v lete minulého roku kosili trávu v celom areáli, úlohou druhej etapy bolo vypílenie náletových drevín. Radi by sme realizovali aj tretiu etapu, počas ktorej chceme ošetriť oplotenie areálu a pokračovať v jeho čistení. 

Na fotografiách môžete vidieť premeny areálu šachty Weiden. 

Daniel Harvan

Článok môžete komentovať ...