12.09.2018 Dlhodobá výstava Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch,Starý zámok-Himmelreich

Posterová výstava historických ilustrácií Starého zámku a Banskej Štiavnice v priestore Starého zámku- Himmelreich.

Slovenské banské múzeum premiérovo otvára pre návštevníkov aj najvyššie poschodie veže Himmelreich v Starom zámku a to posterovou výstavou historických ilustrácií dominánt a zákutí Banskej Štiavnice a osobitne Starého zámku.  

Historické veduty, pohľadnice i fotografie ukazujú ako sa mesto so svojimi dominantami v priebehu storočí menilo. Od obrazu mesta zachyteného na najstaršej známej vedute Banskej Štiavnice (G. Bouttatsa) zhotovenej podľa neznámeho kresliara v roku 1676, cez litografie J. Moehlinga, A. Slowikowského, F. Königa či Le Petrova až po pohľadnice z dielne A. Joergesa či fotografie S. Protopopova.

Postery postupne predstavujú dominanty Banskej Štiavnice, meštiansku architektúru, staré pohľady na Námestie Sv. Trojice, Radničné námestie, Akademickú ulicu s budovami Baníckej a lesníckej akadémie a Botanickej záhrady či Dolnú ulicu s dnes už zaniknutými priemyselnými a živnostenskými prevádzkami. Osobitne približujú industriálne pamiatky, napríklad portál štôlne Glanzenberg, objekty šachty František, budovu továrne na obuv Žigmunda Brettschneidera alebo banskoštiavnickú dielňu na výrobu kostolného zariadenia.

Zákutia Starého zámku predstavujú pohľadnice z dielne A. Joergesa, samostatný poster je venovaný interiéru zámku, ukazuje ako pred sto rokmi vyzerala Rytierska sála, Presbytérium, či interiér dnešnej výstavnej miestnosti, ktorá v minulosti slúžila ako telocvičňa. Návštevníci neprehliadnu pranier na nádvorí citadely i dereš vyložený pred voľakedajším žalárom vo veži Himmelreich.  

Výstava ukáže i bývalé expozície zámku inštalované podľa tradície a vkusu dvadsiatych rokov 20. storočia. Expozíciu národopisnú, Zámockú obrazáreň, Zámočníctvo či Zbrojnicu so sedemhlavňovým delom a delovými guľami, fotografov S. Protopopova a F. Mareša.

Výstavu uzatvárajú ilustrácie dnes už neexistujúcich objektov na území mesta – Antolskej a Belianskej brány, či Rubigallovského majera.

Autorský a realizačný tím výstavy: Mgr. Zuzana Denková, PhD. (texty a ilustrácie – Starý zámok), PhDr. Daniel Harvan (texty a ilustrácie – Banská Štiavnica), Patrik Lambert (preklad do anglického jazyka), Studio Normcore, Mgr. K. Chrústová, Ing. Lubomír Lužina (grafické práce), údržbárska skupina SBM (stavebné práce), Ivan Chladný (inštalácia posterov).

Výstava Starý zámok a Banská Štiavnica v obrazoch je prístupná individuálne v čase otváracích hodín Starého zámku (bez sprievodu lektora). V letnej turistickej sezóne (máj – september) každý deň v týždni od 9.00 do 17.00 a mimo sezóny (október – apríl) od utorka do nedele od 8.00 do 16.00 hodiny. Vstupné za prehliadku výstavy je v cene vstupného prehliadky bez lektora.

Vzhľadom k miestu inštalácie výstavy návštevníkov vopred upozorňujeme na sťažený prístup, z ktorého vyplývajú obmedzenia: vstup pre deti do 15 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby, vstup pre osoby nad 15 rokov je na vlastnú zodpovednosť.  

Viac informácií o výstave i prevádzke expozícií na Starom zámku získate na emailovej adrese staryzamok@muzeumbs.sk, na telefónnych číslach 045/694 94 72, 045/692 05 35 alebo na webovej stránke múzea (www.muzeumbs.sk).

Zuzana Denková, SBM

Článok môžete komentovať ...