19.07.2021 CITADELA 02 — #CESTA/do/PRAVEKU

Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí  - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku.

Banská Štiavnica, Starý zámok, 24.7.2020
CITADELA 02  — #CESTA/do/PRAVEKU  
14.00 – 19.00
19.00 – 21.00 Festival peknej hudby   

Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí  - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno – historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na kultúrne dedičstvo, odkazy lokality v širších súvislostiach.  
Pozývame aj rodiny s deťmi, súčasťou programu budú aj tvorivé dielne.   

CITADELA 02  #CESTA/do/PRAVEKU tematizuje kultúrne vrstvy praveku v našom prostredí (kontexty, súvislosti) nielen z hľadiska archeologických výskumov, ale aj ako inšpiratívneho zdroja pre súčasných tvorcov. Dvaja archeológovia, šperkár, jazzový hudobník + koncert Festivalu peknej hudby. Vďaka hosťom z Českej republiky a Slovinska má podujatie medzinárodný charakter. Program CITADELA 02 zavŕši koncert v rámci podujatia FESTIVAL PEKNEJ HUDBY.

Program:
14.00 – 18.00
PRA/DIZAJN  – tvorivá šperkárska dielňa. Šperkár JAN KAPUSTKA /CZ/ uvedie workshop výroby šperkov inšpirovaných dizajnom a technológiami nálezov šperkov z doby bronzovej.
Nádvorie Starého zámku.
15.00
KABINET KURÁTORA – komentovaná prehliadka archeologickej expozície Starého zámku. Fenomény kolekcie s akcentom na praveké nálezy z regiónu predstaví archeológ Jozef Labuda.
Expozícia „Baníci prichádzajú“, Starý zámok.
16.00
PRE/SOUNDS  – zvuková improvizácia saxofonistu Luka Zabrica /SLO/, asociatívna plocha na motívy kultúrnych odkazov prehistorickej civilizácie. V spolupráci s festivalom improvizovanej hudby n:ear. 
Zvonová veža Starého zámku.
16.30
KOVOVÝ PRAVEK  – prezentácia archeologičky Kataríny Kapustky o problematike /a zaujímavostiach!/ spracovania kovov v dobe bronzovej. Civilizačné súvislosti „Pokladu zo Sitna“.
Kaplnka sv. Michala, karner Starého zámku.
19.00
FESTIVAL  PEKNEJ HUDBY – Radana Foltýnová /čembalo/, Dušan Foltýn /hoboj/, Eugen Prochác /violončelo/.
Rytierska sála Starého zámku.
https://fph.sk/sk/program/24-07-2021-sobota/
Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica.
O autoroch:
JAN KAPUSTKA /CZ/ experimentálny archeológ, šperkár. Programovo sa venuje „living history“, vytvára repliky šperkov z praveku a ranného stredoveku. Vedie workshopy na tvorbu šperkov (napr. Cesta za históriou: archeoskanzen Havránok; Medzinárodné dni archeológie: Sázavský kláštor; Festival keltskej kultúry Lughnasad: Nasavrky).
Katarína Kapustka /CZ/ archeologička Archeologického ústavu Akadémie vied Českej republiky, Praha, v.v.i. a Ústavu historických vied Univerzity Pardubice. Venuje sa výskumu praveku, osídlenia hôr a okrajových oblastí v minulosti. Záujem má predovšetkým o kamenné nástroje, spôsob ich výroby, technologické postupy, mobilitu ľudí v minulosti, spôsoby akými sa využívali a zdroje surovín a ako boli komodity distribuované.
Jozef Labuda /SK/, archeológ. Ťažiskovo realizuje výskumy v segmente montánnej archeológie. Programovo (už 40. sezónu) skúma banskoštiavnickú lokalitu Glanzenberg – Staré mesto, Ilija – Sitno. Realizuje výskumy na území lokality UNESCO (Banská Štiavnica a technické pamiatky).
LUKA ZABRIC /SLO/, slovinský jazzový saxofonista, zvukový improvizátor, absolvent  Vysokej školy múzických umení v Grazi. Zaujíma ho akustická manipulácia so zvukom prostredníctvom rozšírených saxofónových techník, rozmanité spôsoby improvizácie. Uplatňuje improvizáciu ako prostriedok tvorby hudobnej kompozície.
Vstupné: 5,- € (dospelý); 6,- € (rodina), 2,- € (študenti, dôchodcovia), deti do 6 rokov
Kontakt: propagacia@muzeumbs.skwww.muzeumbs.sk
Link na udalosť: https://fb.me/e/1vUNQMDqs

#slovenske_banske_muzeum #stary_zamok #CITADELA02 #CESTAdoPRAVEKU #festivalpeknejhudby 

Článok môžete komentovať ...