04.07.2021 CITADELA 01 — #ARCHA/architektúry

Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí  - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku.

Banská Štiavnica, Starý zámok, 10.7.2020, 15.00 – 20.00 

CITADELA 01  — #ARCHA/architektúry  
Projekt CITADELA je cyklus sobotných podujatí  - mini festivalov o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti uvádzaný v kulisách Starého zámku. Počas tematických eventov sa budú medziodborovo neformálne prezentovať a prepájať odborníci, vedci, bádatelia, múzejníci, archivári a umelci. Ambíciou podujatia je verejnosti neformálne predstaviť rozmanité kultúrno – historické škály bádania, múzejníctva, aktuality, ale aj multižánrové umelecké reakcie na špecifický genius loci Starého zámku. Pozývame aj rodiny s deťmi, súčasťou programu budú aj tvorivé dielne.

Pilotný projekt z programového cyklu CITADELA 01  #ARCHA/architektúry, tematizuje kultúrne mnoho vrstevnatý areál Starého zámku z hľadiska architektúry, jeho ochrany, využitia a reflexie jeho genia loci.  

Program:
15.00 – 18.00
ARCHAICKÉ MASKY – výtvarná tvorivá dielňa. Zrecyklujeme rozmanité materiály a vyrobíme originálnu „šamanskú“ masku, nádvorie Starého zámku.
16.00
KABINET KURÁTORA – komentovaná prehliadka areálom hradu. Fenomény architektonicko – historického substrátu predstaví Iveta Chovanová.
17.00 – 18.30
FÓRUM – séria prezentácií v Knižnici Starého zámku

  • Uhorská pamiatková komisia a pamiatky Banskej Štiavnice

Historik Peter Buday predstaví svoju novú publikáciu: Koloman Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici

  • Et in Arcadia ego. Navždy alebo večne?
    Niekoľko poznámok k vzniku novodobých cintorínov v Európe predstaví Maroš Rovňák
  • Tradične & Invenčne

Aktuality z procesu obnovy hradu Uhrovec odprezentuje Michal Hrčka (spoločnosť OBNOVA)

19.00
PORT - site specific vizuálno/zvuková inštalácia, performance Maroša Rovňáka, karner hradu

Vstupné: 5€ (dospelý); rodinná vstupenka 6€; 3€ študenti, dôchodcovia, ZŤP; deti do 6 rokov zdarma

Podujatie podporilo Mesto Banská Štiavnica.

O autoroch:
Iveta Chovanová Ing.arch., pamiatkarka, kultúrna manažérka, múzejníčka (SBM), publicistka. Vo svojich aktivitách skúma kontexty a prepojenia kultúrneho dedičstva, jeho ochrany a prezentácie. 
Peter Buday, Mgr., PhD., umelecký historik, výskumník, pedagóg na UK Bratislava. Okrem iného sa programovo venuje dejinám pamiatkovej ochrany na Slovensku (aj v Uhorsku).
Michal Hrčka, Mgr., staviteľ – expert na tradičné stavebné technológie a remeslá, zakladateľ spoločnosti OBNOVA s.r.o. Popularizuje a vzdeláva odbornú aj laickú verejnosť v oblasti tradičného staviteľstva a pamiatkovej obnovy.
Maroš Rovňák, Mgr.art. ArtD., multimediálny umelec, riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Vo svojej aktuálnej tvorbe tematizuje motív smrti, pochovávania.   
Udalosť na Facebook: https://fb.me/e/4G7IlYjoC
Kontakt: propagacia@muzeumbs.sk
www.muzeumbs.sk
#slovenske_banske_muzeum #stary_zamok #CITADELA 01

Článok môžete komentovať ...