29.09.2015 Utorkové popoludnie, 06.október 2015, Kaplnka,Slovenské banské múzeum.

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PVF UK Bratislava … Continue reading

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PVF UK Bratislava

Slovenské banské múzeum

Pozývajú 

na „Utorkové popoludnie“ baníckeho spolku 

v utorok 6. októbra 2015 o 17,00 hod 

v kaplnke Slovenského banského múzea (bývalá kaplnka sv. Ignáca) v Banskej Štiavnici 

Program: 

Prednáška doc. RNDr. Romana Pašteku, PhD.:

„Príspevok geofyziky pri lokalizovaní archeologických objektov“

(o využití geofyzikálnych metód pri vyhľadávaní a lokalizovaní objektov na atraktívnych svetových lokalitách)

Ing.Richard Kaňa

predseda spolku

PLAGÁT

 

 

Článok môžete komentovať ...