06.06.2020 Výstava Ecce terra... (Hľa krajina ...) pokračuje, Berggericht-výstavné priestory

Výstava venovaná zmene banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia.

Slovenské banské múzeum si Vás dovoľuje pozvať na výstavu, ktorá pokračuje po uvoľnení opatrení po Covid-19 v budove Berggerichtu (geologicko-mineralogická expozícia SBM) a ktorej hlavnou témou sú zmeny banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia. Na výstave sú prezentované kópie starých banských máp (z archívnych fondov: MV SR, SNA – Slovenského banského archívu v Banskej Štiavnici), originálne veduty SBM, na ktorých sú zachytené panoramatické pohľady na jednotlivé lokality spolu s vyobrazeniami banských a hutníckych objektov na povrchu a tiež banského podzemia.

V súvislosti s rozvojom fotografie a ďalším vývojom v zaznamenávaní krajiny v priebehu 19.-20. storočia, sú vystavené aj čierno-biele fotografie a albumy fotografií najvýznamnejších fotografov žijúcich a tvoriacich v Banskej Štiavnici v období I. ČSR až 70. rokov 20. storočia ako napr.: Františka Mareša, F. Ľudovíta Kovácsa, Viliama Ladzianskeho, Sergeja Protopopova a Ester Plickovej. Medzi exponátmi si návštevníci môžu pozrieť aj viaceré dobové časopisy a tlačoviny z pozostalosti Sergeja Protopopova, ktoré na výstavu spolu s viacerými fotoaparátmi a kinokamerami zapožičal jeho syn Ing. Vladimír Protopopov.  Svoju fotografickú tvorbu predstavuje aj známy banskoštiavnický fotograf Ing. Lubomir Lužina. Porovnáva staré fotografie, na ktorých sú zachytené už dnes neexistujúce banské a hutnícke objekty, resp. priestory, ktoré ešte neboli zastavené súčasnou zástavbou s fotografiami súčasnej Banskej Štiavnice a tak zachytáva zmeny mesta a krajiny.

Pozornosť je venovaná aj architektonicko-stavebným výskumom vybraných objektov v centre mesta, ktoré boli realizované študentmi Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a tiež študentmi Strednej priemyselnej školy Samuela  Mikovíniho počas jesenných multidisciplinárnych workshopov na tému románska a gotická architektúra Banskej Štiavnice počas rokov 2018-2019. Okrem posterov k jednotlivým domom, na ktorých je vysvetlený vývoj daného objektu, sú vystavené aj výstupy študentov v podobe modelov jednotlivých domov a tiež v podobe prezentácií. Zároveň sú návštevníkom premietané krátke prezentácie a filmy o banskom podzemí v banskoštiavnickom regióne v spolupráci s Katedrou geografie a geológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Štiavnici a tiež krátky film o histórii a premenách mesta z tvorby Ing. Vladimíra Protopopova.

Výstava je pre verejnosť opäť otvorená od 26.5.2020.

Mgr. Adriana Matejková, PhD., kurátorka výstavy

kontakt: 045/6949430; archiv@muzeumbs.sk

Článok môžete komentovať ...