14.09.2020 Výberové konanie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka Slovenského banského múzea

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie Slovenského banského múzea so sídlom v Banskej Štiavnici.

VÝBEROVÉ KONANIE- POPIS

Článok môžete komentovať ...