17.04.2019 Svetový deň Zeme v Slovenskom banskom múzeu

SBM oslávilo Svetový deň Zeme brigádou v expozíciách a vernisážou výstavy My sa nevieme sťažovať nahlas.

Slovenské banské múzeum oslávilo Svetový deň Zeme15.4.2019 prostredníctvom úpravy a údržby zelene, záhrad a inventáru vo svojich expozíciách

(Starý zámok, Nový zámok, Banské múzeum v prírode, Galéria J. Kollára a Berggericht- Mineralogická expozícia) a 11.4.2019 prostredníctvom vernisáže 21. ročníka výstavy MY SA NEVIEME SŤAŽOVAŤ NAHLAS, ktorá sa uskutočnila v Galérii J. Kollára o 11:00 hod. (Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica).

Článok môžete komentovať ...