16.12.2020 Služby Archívu a Knižnice Slovenského banského múzea

Slovenské banské múzeum rozširuje svoju ponuku služieb pre verejnosť o služby Archívu a Knižnice.

Archív Slovenského banského múzea:

Bádateľské hodiny pre verejnosť: utorok: 8:00 – 16:00 hod. (obedňajšia prestávka 11:00 -12:00 hod.)

Knižnica Slovenského banského múzea:

Otváracie hodiny pre verejnosť: pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

8:00 – 15:00 hod.

streda: 8:00 – 16:00 hod.

(obedňajšia prestávka 11:00 – 12:00 hod.)

Článok môžete komentovať ...