08.04.2021 Slovenské banské múzeum hľadá sezónnych Lektorov & Lektorky.

Slovenské banské múzeum v Banská Štiavnica hľadá do svojich expozícií
sezónnych Lektorov & Lektorky.

Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica hľadá do svojich expozícií sezónnych Lektorov & Lektorky:
Banské múzeum v prírode / Starý zámok / Nový zámok / Kammerhof / Galéria Jozefa Kollára / Berggericht

Všeobecné podmienky:
Pracovná zmluva
•    vek minimálne 18 rokov 
•    ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
•    znalosť minimálne 1. cudzieho jazyka
Dohoda 
•    vek minimálne 16 rokov
•    znalosť 1. cudzieho jazyka 

Zmluvné a platové podmienky:
Pracovná zmluva (dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o brigádnickej práci študenta) bude uzatvorená na dobu určitú od 1.5.2021 do 31.10.2021.
Zamestnanci na pozícii lektor/ka  sú odmeňovaní podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu: mzdy@muzeumbs.sk

PODMIENKY V PDF

Článok môžete komentovať ...