12.10.2020 Podujatie Stretnutie generácií 2020 zrušené.

Podujatie sa v roku 2020 v Starom zámku z dôvodu zabránenie šírenia Covid-19 neuskutoční.

Slovenské banské múzeum už dvanásť rokov pravidelne usporadúva v mesiaci november obľúbené podujatie STRETNUTIE GENERÁCIÍ, ktoré sa organizuje v priestoroch Rytierskej sály Starého zámku a ktorého sa pravidelne zúčastňujú deti z Materskej školy na ulici 1. mája (členovia súboru Permoník), študenti Základnej školy Jozefa Horáka, študenti Gymnázia Andreja Kmeťa, študenti Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, členovia Živeny a Denných centier seniorov z Banskej Štiavnice a zo Štefultova a členovia Únie nevidiacich a slabozrakých.  

        Vzhľadom na aktuálnu situáciu rozšírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu prevencie Vám musíme oznámiť, že toto tradičné podujatie v roku 2020 nebude možné uskutočniť. Veríme však, že dvanásty ročník sa bude môcť uskutočniť za bežných okolností v nasledujúcom roku.

SBM, Oddelenie histórie

Článok môžete komentovať ...