25.01.2021 Martin Piaček: SAD. Stručný archív daru

Výstava je ne-reprezentatívny model sadu, ktorý zachytáva jeho rôzne aspekty a drobné črty v podobe multimediálnej inštalácie. 

Martin Piaček: SAD. Stručný archív daru.

Veľká sála Galérie Jozefa Kollára SBM
Nám. sv. Trojice 8, 969 01 Banská Štiavnica
Sprístupnenie výstavy:  22.10. 2020 od 17:00
Trvanie výstavy: 23.10.2020 - 6.6.2021

Prenos sadu do galérie prostredníctvom toho, čo autor nazýva “stručný archív daru” je pokusom obsiahnuť viacročnú holistickú skúsenosť z interakcie s krajinou, prekonať dualizmus príroda-kultúra a predstaviť skratkovitú podobu sadu ako narušenie časopriestoru. Výstava je ne-reprezentatívny model sadu, ktorý zachytáva jeho rôzne aspekty a drobné črty v podobe multimediálnej inštalácie. Koncipovaná ako archív, výstava predstavuje zbierku poznatkov o sade, ktoré autor naakumuloval za posledné tri roky. Zaznamenávanie sa odohráva v troch oblastiach: 1. opis prírody, 2. symbiotický človek, 3. poeticko-politická špekulácia. Okrem vlastného výskumu, tvorivých zásahov a starostlivosti, autor postupne pozýval umelcov, kurátorov, botanikov, pedológov, entomológov a geológov, aby skúmali charakter a biotop odľahlého a ohraničeného miesta v Rajke. Informácie a nazbierané materiály používa ako pomôcky pre zblíženie a pochopenie krajiny na jednej strane, a ako podklad pre ďaľsie umelecké spracovanie na strane druhej. 

SAD. Stručný archív daru. je vyskladaný z poznámok, schém, prírodných zložiek a novovytvorených artefaktov. Dar je ovocie vypestované v sade, ktoré autor vníma ako energiu a reťazenie, ako metabolický transfer a výmenu, ako spoločensko-kultúrnu menu. Archív je tu pojatý ako autonómne zoskupenie vedomostí, ako stroj, ktorý postupne hromadí nekonečnú transformačnú energiu krajiny a spoločnosti. Výstava má formu otvorenej štruktúry a tvoriacej platformy, ktorá bude časom organický rásť. 

Martin Piaček sa narodil v roku 1972 v Bratislave, študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Od roku 2007 vyučuje na VŠVU, od roku 2017 vedie Ateliér vvv (vizuálne verbálne verejné) na Katedre intermédií. Okrem samotnej výtvarnej a výstavnej praxe sa od roku 2016 venuje dramaturgii prednáškového cyklu Soft Norm na VŠVU a najnovšie aj globálne orientovanému projektu Liquid Dogmas v réžii o.z. Verejný podstavec. Je zakladajúcim členom občianskeho združenia Verejný podstavec (www.verejnypodstavec.com), výstavného formátu DiStO (www.disto.sk) a podporovateľom platformy KU.BA (www.kulturnabratislava.sk). Jeho práce boli prezentované na samostatných a skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí. V posledných rokoch napríklad vo Východoslovenskej galérie v Košiciach (2020), v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, v MODEM - Centre pre súčasné umenie v Debrecíne a na Biennale Art Encounters v Temešvári (2019); v Karlín Studios v Prahe (2018), v Slovenskom Národnom Múzeu v Bratislave a v Novej Synagóge v Žiline (2017); v Kunsthalle Bratislava, v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a na Medzinárodnom festivale performensu RIAP v Québec (2016); v galérii Photon vo Viedni, v Múzeu Kiscelli v Budapesti, v galérii City Surfer v Prahe a na OFF bienále v Budapešti (2015); v galérii Artwall v Prahe, na Bienále súčasného umenia OSTRALE v Drážďanoch a v Tranzite Bratislava (2014) medzi inými. 

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia (FPU)

Foto: Ján Kekeli

Článok môžete komentovať ...