02.05.2019 Letná turistická sezóna v SBM otvorená!

Letná turistická sezóna v Slovenskom banskom múzeu začala 1. mája 2019.

Slovenské banské múzeum oznamuje, že letná turistická sezóna v expozíciách múzea sa začala v stredu 1.mája 2019.

Banské múzeum v prírode sa v novej sezóne môže pochváliť inováciami, ktoré sa zrealizovali prostredníctvom finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu a to vďaka projektom: Inovácia Banského múzea v prírode I. etapa  a Inovácia Banského múzea v prírode, II. etapa. Realizácia prebiehala v rokoch 2017 a 2018.

Novinky v Banskom múzeu v prírode:

-edukačný film zameraný na zlepšenie informovanosti návštevníkov o podmienkach prehliadky podzemnej expozície upozornením napr. na dĺžku jej trvania, potrebu vhodného oblečenia a obutia a pod., ale snaží sa ich aj upozorniť na niektoré úskalia súvisiace s návštevou podzemia, ako sú úzke, miestami nízke a tmavé priestory. Pobáda návštevníkov k disciplinovanému správaniu a poukazuje i na nevhodné správanie jednotlivcov prípadne celých skupín návštevníkov

-interaktívne edukačné prvky návštevníkom približujú špecifickú činnosť baníkov resp. reálne (autentické) zvukové ruchy ako napr.: dobývanie a zhŕňanie horniny, práca baníka s ručným náradím, odstrel horniny, práca s vozíkmi pri doprave a v neposlednom rade i zvyky baníkov pri rôznych sviatkoch (Vianoce a pod.) Edukačný film „Gápeľ“ poskytne vernejší obraz o činnosti predmetného technické (ťažného) zariadenia poháňaného koňmi. Edukačný film a zvukový efekt, ktoré  približujú napr. unikátny vodohospodársky systém umelých nádrží (tajchov) a jeho využitie – naakumulovanej vody napr. pre pohon vodostĺpcového ťažného stroja resp. inovatívnym spôsobom približujú ďalšie expozície SBM

- figuríny baníkov a koní, ktoré majú návštevníkom vernejšie priblížiť ich aktivity a činnosť v podzemí banskoštiavnického rudného revíru

-pre zvýšenie komfortu zahraničných návštevníkov bol vytvorený audiosprievodca v štyroch svetových jazykov, bližšie a detailnejšie približujúci zaujímavosti jednotlivých prvkov umiestnených v podzemnej expozícii

-náhrada pôvodného osvetlenia podzemných priestorov založenom na použití klasických osvetľovacích telies – žiaroviek za moderné osvetľovacie LED telesá umožňujúce vyniknúť unikátnym zbierkovým predmetom

- edukatívne prvky – printony- kresby a fotografie sú zhotovené najmodernejšou printovou technikou a podsvietenie LED svetelnou technológiou

Náklady spolu: 160 871,40€

Novinky v štôlni Glanzenberg:

Dedičná odvodňovacia štôlňa Glanzenberg vstupuje do novej sezóny po inovácií podláh. Inovácia je zameraná na zlepšenie bezpečnejšieho a komfortnejšieho pohybu návštevníkov, jednoduchšiu údržbu, ktorá znižuje potrebu finančných prostriedkov.

Náklady spolu: 126 087,33€

Novinky v expozícii Kammerhof- Baníctvo na Slovensku:

Počas letnej turistickej sezóny bude prebiehať modernizácia expozície v Kammerhofe- Baníctvo na Slovensku, ktorá je financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu a štátneho rozpočtu.    

Veríme, že všetky zrealizované a pripravované inovácie v Slovenskom banskom múzeu prispejú k spokojnosti súčasných aj budúcich návštevníkov múzea.

Článok môžete komentovať ...