11.11.2020 Klenoty z Fotoarchívu Slovenského banského múzea

Cenné historické zábery z fotoarchívu Slovenského banského múzea.

Slovenské banské múzeum uchováva vo svojom bohatom fotoarchíve unikátne negatívy dokumentujúce činnosť nielen samotného múzea, ale aj jeho predchodcov - Mestského múzea a Štátneho banského múzea Dionýza Štúra.  Mnohé negatívy zachytávajú život obyvateľov mesta a banskoštiavnických akademikov, kultúrne udalosti v Banskej Štiavnici – napr. návštevu prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka  v roku 1923, expozície a zbierkové predmety bývalých banskoštiavnických múzeí,  život a tvorbu banskoštiavnických výtvarných  umelcov -  Jozefa Kollára, Edmunda Gwerka, Jaroslava Augustu, rôzne architektonické objekty a pamiatky v meste a v okolitých obciach, prírodu, tajchy, pohľady na Sitno,  železničnú dopravu, banícke a hutnícke pamiatky v Banskej Štiavnici a v ďalších banských lokalitách na Slovensku.

Článok môžete komentovať ...