26.05.2019 Gwerkománia, 30.-31.mája 2019,Sitno

Kreatívno edukačná minirezidencia, Chata Andreja Kmeťa,Sitno

Organizátori: Slovenské banské múzeum v spolupráci so Súkromnou základnou školou Bakomi

Miesto realizácie: Sitno, Chata Andreja Kmeťa

Termín realizácie: 30.5. – 31.5.2019

Účastníci: žiaci a pedagógovia Základnej školy Bakomi /cca 20 – 25 účastníkov/

Odborní lektori: Mgr.art. Dominik Hlinka, Mgr. Art. Ivan Slovenčák, Mgr. Anna Grusková, CSc., Mgr. Lucia Kazárová

Produkcia a koordinácia: Iveta Chovanová , Katarína Chrústová, SBM

Technická spolupráca: p. Cengel  

Kontakt: galeria@muzeumbs.sk, 0907 07 6645

Podujatie  „Gwerkománia “  je inšpirované dlhodobou tvorivou rezidenciou štiavnického maliara Edmunda Gwerka /1895 – 1956/ na Sitne v rokoch 1921 – 1925, kde si formuloval svoj originálny krajinársky autorský  výtvarný program. Deti pod vedením profesionálnych lektorov budú mať príležitosť prostredníctvom tvorivých aktivít spracovať vlastné plenéristické zážitky a postrehy. Edukačné aktivity sa budú koncentrovať na osobnosť maliara Edmunda Gwerka, kontexty, východiská a smerovanie jeho tvorby. Aktivity podujatia  sú koncipované tak, aby boli šetrné k chránenému prostrediu. Výsledky rezidencie budú prezentované verejnosti  na výstave.

Podujatie je súčasťou projektu Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

Článok môžete komentovať ...