22.11.2021 FORUM FOR MUZEUM - OPEN CALL 2022

Slovenské banské múzeum predlžuje prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022 do 30.11.2021!

Slovenské banské múzeum otvára prihlasovanie na rezidenčný program FORUM FOR MUSEUM 2022. Zámerom rezidenčného programu je iniciovať inovatívne formy medziodborového výskumu a prezentácie zbierkového fondu Slovenského banského múzea v kontexte hodnôt kultúrno – historického dedičstva prostredia (lokalita UNESCO). 

Ambíciou programu je prispievať k procesu transformácie múzejných inštitúcií na inšpirujúce, polyfunkčné verejné kultúrne inštitúcie 21.storočia, ktoré sebavedomo a angažovane formujú a kultivujú humanistické aspekty našej civilizácie. 

Výzva je určená odborným a vedeckým pracovníkom/čkam z odborov: antropológia, archeológia, archívnictvo, architektúra, banská technika, etnológia, ekológia, história, geológia, informatika, kunsthistória, kulturológia, pedagogika a pod. Kurátorom/kám výstavných projektov, umelcom/kyniam zo žánrov: vizuálne umenie, dizajn, multimédiá, literatúra, hudba, film, fotografia, dramatické umenie a pod. O rezidentský pobyt sa môžu uchádzať aj študenti/ky vysokých škôl. 

Téma rezidenčného programu na rok 2022: IDENTITA  -  kontexty, súvislosti, špecifiká, perspektívy a príležitosti zbierkového fondu Slovenského banského múzea. 

Deadline výzvy: 30. november 2021 
Zverejnenie výsledkov: 15. december 2021

Viac informácií a prihlasovací formulár (SK, EN) nájdete tu:
https://www.muzeumbs.sk/sk/forum-for-museum

Článok môžete komentovať ...