05.08.2022 Festival CITADELA

Slovenské banské múzeum a OZ Iniciatíva za živé mesto pozývajú na festival CITADELA, ktorý sa uskutoční v sobotu 13.8.2022 na Starom zámku v Banskej Štiavnici v čase od 15:00 do 18:00. 

Druhý ročník mini festivalu o fenoménoch histórie, vedy, umenia a každodennosti sa bude niesť v téme DEJINY KAŽDODENNOSTI. Podujatie je ideálne pre milovníkov starobylej Banskej Štiavnice a jej bohatej histórie. Kultúrne dedičstvo prezentuje formou zaujímavých prednášok či komentovanej prehliadky. Pre deti bude nachystaná tvorivá dielnička. 
 Návštevníkov čaká aj hudobný zážitok v podobe sólo vystúpenia violončelistu Eugena Procháca. Špeciálnym hosťom podujatia bude kampanológ Matúš Sedlák, ktorý počas celého víkendu rozozvučí zvony vo veži Starého zámku. Obyvatelia a návštevníci Banskej Štiavnice tak zažijú atmosféru starých čias, keď sa dni začínali a končili zvonením a všetky dôležité udalosti, smutné aj slávnostné, ohlasoval zvon.

PROGRAM :
CITADELA – DEJINY KAŽDODENNOSTI  
15:00 – 18:00 Tvorivé dielne
Výroba pohyblivých hračiek s Helenou Soboslayovou
15:00 Oživené zvonenie zo zámockej veže
Tradičné zvonenie na pamiatku Ukrižovania, tretie v poradí po rannom a obednom zvonení
15:15 Neobyčajné príbehy obyčajných vecí 
Komentovaná prehliadka výstavy s riaditeľkou múzea a etnologičkou Zuzanou Denkovou
16:00 Remeslá a cechy v Banskej Štiavnici 
Prednáška historičky a archivárky múzea Adriany Matejkovej
16:30 Každodenný život kremnických mešťanov
Prednáška kremnického historika Daniela Haasa Kianičku
17:00 Koncert v lapidáriu 
Koncert violončelistu Eugena Procháca
17:30 O starozámockom zvone
Prednáška kampanológa Matúša Sedláka v zámockej veži s ukážkou zvonenia

Článok môžete komentovať ...