13.09.2021 EPILÓG alebo PROLÓG?

Exteriérová výstava veľkoformátových fotografií LUBA LUŽINU v Uhoľnej expozícii Handlová.

EPILÓG alebo PROLÓG?
FOTOREPORTÁŽ Z BANE HANDLOVÁ

Slovenské banské múzeum Expozícia uhoľného baníctva HANDLOVÁ
ul. SNP 25, Handlová
Exteriérová výstava veľkoformátových fotografií LUBA LUŽINU
Koncept: Zuzana Denková a Iveta Chovanová
sprístupnené od 4.9.2021

Viac ako storočná história ťažby hnedého uhlia v Hornonitrianskom uhoľnom revíri končí. Ťažba je dlhodobo neefektívna. Ťažké rozhodnutie je racionálne, nezvratné. Baníctvo, ktoré po celé generácie profilovalo charakter a kultúru regiónu bude len pamäťovou stopou histórie. 

Rozmanitosť kultúrneho dedičstva (hmotného aj nehmotného), ktoré tunajšie baníctvo vygenerovalo je originálne, jedinečné. Nielen industriálna architektúra, ťažobné a úpravnícke technológie. Celky a detaily. Ale celistvý priemyselný organizmus, ktorý sa menil v čase a priestore. Dôležité sú aj spomienky tisícov ľudí, ktorí pracovali v rizikových banských podmienkach, mnohí aj obetovali svoje životy. 

Koniec jednej etapy je príležitosťou pre nový začiatok. Koniec nemusí byť synonymom likvidácie. Našou spoločnou zodpovednosťou je nielen zdokumentovať tento priemyselno – kultúrny segment. To nestačí. Usilujme sa čo najviac hodnôt zachovať, prezentovať a zmysluplne využiť. Tak, aby sa toto dedičstvo stalo výpovednou civilizačnou stopou pre ďalšie generácie. 

Slovenské banské múzeum je súčasťou tímu, ktorý realizuje inventarizáciu industriálneho dedičstva Bane Handlová v procese konverzie. Výstavný projekt je výberom fotografií Luba Lužinu, ktoré vytvoril počas pracovných obhliadok areálu bane v roku 2021. 

Článok môžete komentovať ...