30.08.2023 Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v SBM

Ponuku aktivít múzea zaradená do Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2023.

Pozývame do expozícií múzea aj v roku 2023.

PROGRAM V MÚZEU:
5.-9.9.2023
•    10.00 - 16:00 / HARABURDY ALEBO BAZÁR (NE)POTREBNÝCH VECÍ - 19. ročník tradičného podujatia s environmentálnou tematikou zameraného na podporu znovupoužívania a recyklovania vecí, ale aj na získavanie predmetov do zbierkového fondu múzea
7.9.2023:
•    16.00/NOVÉ PUBLIKÁCIE SLOVENSKÉHO BANSKÉHO MÚZEA - predstavenie knihy Ikony socializmu a zborníkov múzea
8.9.2023 
• 8.00-16.00 / HRNČIARSTVO KEDYSI A DNES - výroba keramiky zo samotvrdnúcej modelovacej hmoty v Ekodielničke
9.9.2023
•    13.00 / BANSKÉ LOKOMOTÍVY V SKANZENE – prednáška historika, znalca technických a kultúrnych pamiatok Tomáša Haviara o banských lokomotívach vystavených v Banskom múzeu v prírode
21.9.2023
• 16.00 / PRECHÁDZKA MESTOM S PAVLOM FABIANOM - Poukázanie na dobré a zlé príklady praxe ochrany pamiatok v oblasti obnovy, údržby a prevádzky
• 17.00 / DISKUSIA „Kultúrne dedičstvo lokality UNESCO Banská Štiavnica“ - diskusia odborníkov a odborníčok z oblasti ochrany pamiatok. Význam ochrany, preventívnej údržby a prezentácie pamiatok. Nové výzvy v obnove a prevádzkovaní pamiatok v kontexte s energetickou a klimatickou krízou. Diskutujúci: Uršuľa Ivanová (KPÚ), Anna Faturová (PÚ SR), Ivan Farárik (Pro Monumenta, PÚSR), Iveta Chovanová (SBM, PÚSR).

Srdečne pozývame

Článok môžete komentovať ...