26.05.2022 Detské dielničky na Deň múzeí.

Deň múzeí sme v Galérii Jozefa Kollára oslávili aj detskými dielničkami. 

Deň múzeí sme v Galérii Jozefa Kollára oslávili aj detskými dielničkami.

Prišli nás navštíviť žiaci SZŠ Bakomi a ZŠ Jozefa Kollára. Vo výstave Žofie Dubovej Miesta mimo ciest sa deti inšpirovali dielami, v ktorých autorka maľuje prírodnú krajinu, zachytáva atmosféry a situácie tvorené prírodnými živlami. Samotnej detskej tvorbe predchádzal dialóg o tom, čo vidia na vystavených obrazoch a o tom, ako oni sami vnímajú prírodu a krajinu okolo seba. Aké si pamätajú počasie, svetlo, vône, aké okamihy a atmosféry dominujú v ich predstavách o prírode? 

Cieľom ich tvorby bolo zachytiť pocity a nálady, prostredníctvom obrazu vyjadriť svoje vnímanie a cítenie, namaľovať abstraktnú, snovú krajinu alebo krajinu konkrétnu, z konkrétnej situácie a spomienok.

Výsledkom bolo množstvo rozmanitých kresieb a malieb krajín s prvkami reality i zázrakov.

Článok môžete komentovať ...