27.10.2022 Was the Štiavnica stratovolcano a supervolcano?

The answer comes from an article by RNDr. Jaroslav Lexa, CSc.,.

More information:
Bol štiavnický stratovulkán supervulkánom?

Článok môžete komentovať ...