12.10.2020 Event is canceled.

Event- Stretnutie generácií is canceled.

Thank you for your understanding.

Článok môžete komentovať ...