Pochybné suveníry a Prales na tanieri v Dielničke v Kammerhofe,21.november 2017.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Národná zoologická záhrada Bojnice vás srdečne pozývajú na interaktívny vzdelávací program: Pochybné suveníryPrales na tanieri.

Podujatie sa uskutoční 21. novembra 2017 v priestore Dielničky v Kammerhofe od 9:00 hod. So sebou si treba priniesť len dobrú náladu, všetko ostatné pre vás pripravíme.

Rezervácie: enviro@muzeumbs.sk, 045/694 94 51

SBM obohatilo ponuku expozície Starý zámok o novú dlhodobú výstavu!

Už po štvrtý krát pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici (SBM) pre všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta podujatie Dušičky z Nového zámku. Prvé dva ročníky akcie ponúkli návštevníkom nočnú prehliadku expozície Nový zámok spojenú s atraktívnou panoramatickou vyhliadkou na vysvietenú „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu. Od roku 2016 SBM  koncept podujatia rozšírilo o výchovno-vzdelávací rozmer. Jeho súčasťou je posterová prezentácia vybraných desiatich významných osobností pochovaných na banskoštiavnických cintorínoch. Zaujímavý večerný program má u návštevníkov podnietiť záujem o hroby významných osôb pochovaných na miestnych cintorínoch.

Keďže sa však koná len raz ročne, bola snaha tému prezentovať aj dlhodobo. Táto myšlienka viedla k realizácii projektu dlhodobej výstavy Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov. Výstava vznikla z iniciatívy občianskeho združenia Iniciatíva za živé mesto, o. z. a v roku 2017 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch druhej najnavštevovanejšej expozície SBM – na Starom zámku, ako súčasť samoobslužnej prehliadky bez lektora. V roku 2017 bola realizovaná jej prvá etapa, na rok 2018 je plánované jej dokončenie. Veríme, že téma výstavy osloví nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov Banskej Štiavnice a srdečne Vás pozývame na jej prehliadku.

Výstavu z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

Stretnutie generácií,22.november 2017,Starý zámok.

Slovenské banské múzeum  22. novembra 2017 od 9.00 do 14.00 hodiny v atraktívnom prostredí Rytierskej sály na Starom zámku, usporiada deviaty ročník akcie Stretnutie generácií. Tradičné stretnutie juniorov a seniorov prinesie okrem vzdelávacej časti pozostávajúcej z návštevy aktuálnej výstavy v Galérii Jozefa Kollára aj posedenie pri kultúrnom programe.

Podujatie začne o 9.00 hod. na Námestí sv. Trojice. Zúčastnení sa presunú na aktuálnu výstavu „TOTO! je Kabinet ilustrácie III.“ inštalovanú v priestoroch Galérie Jozefa Kollára. Po prehliadke výstavy sa hostia presunú do Rytierskej sály Starého zámku. Tu budú môcť zhodnotiť prácu študentov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, ktorí sa budú prezentovať formou prípravy stolovania a občerstvenia.

Bohatý kultúrny program zabezpečia deti z Materskej školy na ulici 1. mája (členovia súboru Permoník), študenti Základnej školy Jozefa Horáka, študenti Gymnázia A. Kmeťa, členovia Živeny a Klubov seniorov z Banskej Štiavnice a zo Štefultova. Na záver podujatia bude vyžrebovaná tombola.

Podujatie Stretnutie generácií finančne podporilo Mesto Banská Štiavnica.

Sponzorsky ho podporili Potraviny ERNEK a Zelovoc p. Antalová.

Výstava Daniela Chrienová-Nový súbor predĺžená do 18.novembra 2017!

Daniela Chrienová / NOVÝ SÚBOR

Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica, Námestie Sv. Trojice 8

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová

Výstava prezentuje  najnovšiu  tvorby autorky Daniely Chrienovej (*1984), ktorá sa v rámci svojho výtvarného programu sústreďuje na problémy súvisiace s premenami a vlastnosťami rôznych typov obrazov v dnešnom vizuálnom prostredí.

V aktuálnej tvorbe Chrienová nadväzuje na svoje predchádzajúce maliarske cykly :„Nedokonalé obrazy dokonalosti“ zamerané na analýzu súčasného ideálu krásy a na sériu „Záznamy vizuálneho smogu“, kde tematizovala  súčasné  sociálne javy či technologický pokrok. Tematicky aktuálne maľby majú zdroj v  náhodne vybraných záberov z masmédií (fotografie, filmy, reklamné plochy, sekvencie z internetových videí a i.). Spoločným menovateľom je sprostredkovaná realita, ktorá sa stáva akýmsi kódom medzi autentickou realitou a našim vnímaním. Bezprostredný vnem nahrádzajú  filtrované informácie a obrazy. Maliarske komentovanie týchto problémov a konkrétne výstupy opäť kladú otázky o funkcii a sile tradičného obrazu, sprostredkovaných vizuálnych vnemov a ich dopadu na naše chápanie a sociálne štruktúry dnešného sveta.

Realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31

zVLNENIE-tvorivé stretnutie s ovčou vlnou,9.,16. a 23.november 2017,Dielnička,Kammerhof.

O.Z. Iniciatíva za živé mestoSlovenské banské múzeum pozývajú na tvorivé stretnutia s ovčou vlnou – zVLNENIE,  vždy od 15,00 hod. v Kammerhofe  – Dielničke.

Program:

9.11. 2017     česanie a pradenie s Marcelkou Nemcovou

16.11. 2017     druganie a zápästkovanie s Magduškou Slivkovou

23.11. 2017     pletenie a háčkovanie s Katkou Chrústovou a Renkou Brnákovou

Všetkých malých i veľkých záujemcov srdečne pozývame.

Bližšie informácie: tel. 045/6949451 (36), e-mail: enviro@muzeumbs.sk.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Týždeň vedy a techniky v Slovenskom banskom múzeu,6.-10.november 2017.

Slovenské banské múzeum sa v roku 2017 zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v dňoch 06.-10. novembra 2017 v čase od 8:00 do 16:00 hod. (posledný vstup o 15:00 hod.) prostredníctvom výstavy 12 PATRÓNOV a programu v expozícii Handlová.

Počas Týždňa vedy a techniky je na výstave 12 PATRÓNOV pripravený interaktívny program a v expozícii v Handlovej je pripravená zaujímavá prednáška o 4 elementoch a ich vplyve na baníctvo a tvorivé dielne v Ekodielničke.

Program je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre vopred ohlásené skupiny.

Kde: výstava 12 PATRÓNOV, Nám. sv. Trojice 6, Berggericht, Banská Štiavnica

Expozícia Handlová, SNP 25, Handlová

Kontakt: hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18, Handlová- 046 542 39 73, 0903 411 011

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

 

Podujatie Zacharova fajka aj v Starom zámku,25.november 2017.

Pri príležitosti piateho ročníka podujatia Zacharova fajka bude v sobotu dňa 25.11.2017 sprístupnená jedinečná fajkárska dielňa na Starom zámku a to nielen účastníkom tohto zaujímavého podujatia, ale aj ostatnej verejnosti. Súčasťou programu je prehliadka expozície, oboznámenie sa s históriou výroby hlinených fajok, s osobou najznámejšieho banskoštiavnického výrobcu hlinených fajok Karola Zachara, s technológiou výroby fajky štiavničky – šemničky (podľa nemeckého názvu mesta Schemnitz) spojené s možnosťou vyrobiť si vlastnú fajku. Počas celého dňa bude v prevádzke aj tzv. veľký okruh – prehliadka expozície s lektorom.

Tlačová správa

POZVÁNKA

Otváracie hodiny v expozíciách SBM,november-december 2017.

Vážení návštevníci.

Radi by sme vás informovali, že od 1. novembra 2017 platia v našich expozíciách otváracie hodiny pod názvom November-December 2017.

Pozývame Vás aj na návštevu našich aktuálnych podujatí:

-Zima v Kammerhofe, Kammerhof- Baníctvo na Slovensku, Kammerhofská 2, október 2017-31.január 2018

-Geobádateľňa pre všetkých, Berggericht-Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, vždy v stredu o 14:00 hod.

-výstava Daniela Chrienová-Nový súbor ,Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8 , do 11. novembra 2017

-výstava 12 PATRÓNOV, Berggericht-výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, do 19. novembra 2017

-výstava Kabinet ilustrácie III., Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, do 13.decembra 2017

ZIMA V KAMMERHOFE,do 31.januára 2018, expozícia Baníctvo na Slovensku-Kammerhof

Slovenské banské múzeum si pre svojich návštevníkov pripravilo netradičný spôsob spoznávania expozície Baníctvo na Slovensku- Kammerhof pod názvom ZIMA V KAMMERHOFE.

Pre malých i veľkých návštevníkov je pripravený bohatý program a to až do 31. januára 2018.

Atraktívne ryžovanie zlata ponúkne expozícia v Kammerhofe do 4. decembra 2017. Do 22. decembra 2017 sa na vás teší Mária Terézia a komorskí grófi prostredníctvom ich portrétov a pátracej mini hry.V týždni menín sv. Barbory (4.-7.december 2017) je pripravená prehliadka expozície cez Rozprávku o baníkovi Jožkovi, ktorá je doplnená o postavu svätej Barbory- patrónky baníkov. Od 8. Decembra 2017 do 31.januára 2018 sa bude expozícia spoznávať prostredníctvom hry Putovanie baníka za hviezdou. Pre úspešných riešiteľov (pútnikov za hviezdou) je pripravená malá odmena.

V piatok 8. decembra a v sobotu 9. decembra 2017 sa uskutoční už 14. ročník Štjavnyckého vjanočného jarmoku.

Expozícia je otvorená: pondelok-piatok od 8:00 do 16:00 hod. (posledný vstup o 15:00 hod.)

Vstupné: podľa platného cenníka za aktivitu

Rezervácie: Mgr. Gabriela Marková, 045/694 94 18, hramesa@muzeumbs.sk

Info: www.muzeumbs.sk

Dušičky z Nového zámku,28.október 2017, Nový zámok

Slovenské banské múzeum – oddelenie histórie srdečne pozýva všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta na nočnú prehliadku expozície Nový zámok spojenú s atraktívnou vyhliadkou na „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu.

Okrem prehliadky expozície Slovensko v období tureckej expanzie a možnosti nočnej vyhliadky spojenej s fotografovaním, je pre návštevníkov pripravená netradičná hra, ktorej hlavnou myšlienkou je predstaviť osobnosti žijúce a pôsobiace v Banskej Štiavnici, ale aj podnietiť u verejnosti záujem o hroby významných osôb pochovaných na banskoštiavnických cintorínoch.  

Unikátny večer v expozícii Nový zámok sa uskutoční 28.októbra 2017 od 17:00 do 22:00 hod.

Vstupné: 1,00 €, fotografovanie: 2,00 €

Viac informácií : www.muzeumbs.sk, 045/691 15 43, historik@muzeumbs.sk

Srdečne pozývame.