Certifikát výnimočnosti pre expozíciu Starý zámok!

Expozícia Slovenského banského múzea Starý zámok dostala CERTIFIKÁT VÝNIMOČNOSTI 2017 od Tripadvisoru a to za dlhodobé získavanie vysokých hodnotení od cestovateľov.

Slovenské banské múzeum ďakuje všetkým návštevníkom a cestovateľom, ktorí navštívili expozíciu Starý zámok, nadchli sa jej históriou, ale aj súčasnou atmosférou a našli si čas na vyjadrenie svojich skúseností na stránke Tripadvisoru a samozrejme všetkým z tímu lektorov Starého zámku, ktorí túto atmosféru dotvárajú.

Starý zámok srdečne pozýva všetkých, ktorí ešte jeho čaro neobjavili, ale aj tích, ktorí mu už podľahli na návštevu počas letnej sezóny (máj-september) vždy pondelok-nedeľa 9:00-17:00 (posledný vstup s lektorom o 16:00).

Prezident Andrej Kiska opäť v Slovenskom banskom múzeum!

Prezident Andrej Kiska navštívil Slovenské banské múzeum v októbri 2016, kedy navštívil expozíciu Baníctvo na Slovensku-Kammerhof a Michal štôlňu.

Dňa 7. septembra 2017, počas osláv Salamandrových dní 2017, sfáral prezident Andrej Kiska do dedičnej štôlne Glanzenberg a to pri príležitosti jeho prijatia do baníckeho stavu. Pamiatkou na slávnostnú udalosť je pamätná tabuľa.

Upravené vstupy do expozície Starý zámok, 23.-30.9.2017!

Vážení návštevníci.

V nasledujúcich termínoch budú vstupy do expozície upravené nasledovne:

23.9.2017: posledný vstup s lektorom bude o 12:00 hod., následne bude k dispozícii len prehliadka bez lektora

29.9.2017: posledný vstup s lektorom bude o 12:00 hod., následne bude k dispozícii len prehliadka bez lektora

30.9.2017: posledný vstup s lektorom bude o 11:00 hod., následne bude zámok pre verejnosť prístupný len v rámci programu Festivalu Amplión

Vopred ďakujeme za pochopenie.

Expozícia v Kammerhofe bude v termíne 28.-30.9.2017 zatvorená!

Vážení návštevníci.

Expozícia Baníctvo na Slovensku-Kammerhof bude z technických príčin v termíne 28.-30. septembra 2017 pre verejnosť zatvorená.

Vopred ďakujeme za pochopenie a pozývame na návštevu do ostatných našich expozícií a výstav.

Výstup na Staré mesto /Glanzenberg/ s prednáškou, 14.9.2017 o 13:00 hod.

Prednáška nielen o najnovších poznatkoch archeologického výskumu, ktorý prebieha na lokalite Staré mesto/Glanzenberg/ nad Banskou Štiavnicou. Do témy Vás vovedie archeológ – riaditeľ Slovenského banského múza v Banskej Štiavnici, PhDr. Jozef Labuda, CSc.. Záujemcovia sa stretnú 14. septembra o 13:00 pri morovom stĺpe  na Nám. Sv. Trojice.  Spolu vystúpia na archeologickú lokalitu, kde už desaťročia prebieha intenzívny archeologický výskum. Tam si budú môcť prezrieť nálezy in situ spoločne s odborným výkladom. V prípade nepriaznivého počasia bude program zmenený, výklad sa uskutoční na Starom zámku, kde sú prezentované nálezy z archeologického výskumu na Starom meste.

Vstup voľný!

Štjavnycký vjanočný jarmok,8.-9.12.2017,Kammerhof-prihláška pre predajcov

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Podujatie: Štjavnycký vjanočný jarmok, 14. ročník

Termín podujatia: 8.-9.12.2017

Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenie na predaj s príslušnými prílohami a pozorne ich vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené do 1.12.2017.

 ŽIADOSŤ a PRÍLOHY

Takto pripravené dokumenty zašlite poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum-Odbor marketingu a environmentálnej výchovy

Anna Ďuricová

Kammerhofská 2, 969 24 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:
„Žiadosť o predajné miesto“

Organizátor si vyhradzuje právo prehodnotenia, na základe vlastného odborného názoru a koncepcie podujatia.

Výber poplatku v piatok pri príchode (platia aj tí, ktorí sa rozhodnú predávať  iba jeden deň).

O umiestnení stánku rozhoduje organizátor,  v prípade neuposlúchnutia predajcovi  zaniká povolenie na predaj a podujatie musí opustiť.

Účastníci remeselných trhov počas podujatia Štyavnycký vjanočný jarmok  svojim pôsobením majú dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s vlastnými výrobkami remeselného alebo hand – made charakteru a s predvádzaním remesla a vhodným vianočným tovarom. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod.

 

Výstava Daniela Chrienová-Nový súbor, 14.9.-11.11.2017,Galéria J. Kollára

Daniela Chrienová / NOVÝ SÚBOR


Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica

Námestie Sv. Trojice 8

Vernisáž: štvrtok 14.9. 2017 o 17.00

Trvanie výstavy:  14.9. 2017 –  11.11.2017

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová


Výstava prezentuje  najnovšiu  tvorby autorky Daniely Chrienovej (*1984), ktorá sa v rámci svojho výtvarného programu sústreďuje na problémy súvisiace s premenami a vlastnosťami rôznych typov obrazov v dnešnom vizuálnom prostredí.

V aktuálnej tvorbe Chrienová nadväzuje na svoje predchádzajúce maliarske cykly :„Nedokonalé obrazy dokonalosti“ zamerané na analýzu súčasného ideálu krásy a na sériu „Záznamy vizuálneho smogu“, kde tematizovala  súčasné  sociálne javy či technologický pokrok. Tematicky aktuálne maľby majú zdroj v  náhodne vybraných záberov z masmédií (fotografie, filmy, reklamné plochy, sekvencie z internetových videí a i.). Spoločným menovateľom je sprostredkovaná realita, ktorá sa stáva akýmsi kódom medzi autentickou realitou a našim vnímaním. Bezprostredný vnem nahrádzajú  filtrované informácie a obrazy. Maliarske komentovanie týchto problémov a konkrétne výstupy opäť kladú otázky o funkcii a sile tradičného obrazu, sprostredkovaných vizuálnych vnemov a ich dopadu na naše chápanie a sociálne štruktúry dnešného sveta.

Realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31

Otváracie hodiny v expozíciách SBM,1.-30.9.2017.

Vážení návštevníci.

Radi by sme vás informovali, že od 1. septembra 2017 platia v našich expozíciách otváracie hodiny pod názvom September 2017.

Pozývame Vás aj na návštevu našich aktuálnych podujatí:

-výstava 12 PATRÓNOV, Berggericht-výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6

-výstava Kabinet ilustrácie II., Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, do 20. septembra 2017

-výstava LACO TEREN, Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, do 10. septembra 2017

– Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí, 1. a 7.-9.september 2017

Spôsob vybavovania rezervácií v expozíciách SBM cez registračný formulár-informácia

Vážení návštevníci.

Slovenské banské múzeum Vám ďakuje za záujem navštíviť expozície v Banskej Štiavnici a v Handlovej.

Pre všetkých, ktorí si chcú prehliadku rezervovať prostredníctvom rezervačného formulára na stránke, platí nasledujúca informácia:

REZERVÁCIE VSTUPOV SÚ VYBAVOVANÉ NASLEDOVNE:

-do 24 hodín- v termíne pondelok -piatok (do 14:00)

-do 3 pracovných dní – v termíne piatok (po 14:00)-nedele

Vopred ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne zážitky z návštevy našich expozícií.

KAMMERHOF DEŤOM, august 2017, Baníctvo na Slovensku-Kammerhof

Slovenské banské múzeum- expozícia Baníctvo na Slovensku,Kammerhof pozýva zažiť špeciálne vstupy pre rodiny s deťmi pod názvom KAMMERHOF DEŤOM, ktoré sa uskutočnia vždy v stredu a v sobotu v mesiaci august 2017 v čase o 14:00 hod., len v sobotu 26.8.2017 bude vstup o 13:00 hod.! 

Kde: Baníctvo na Slovensku-Kammerhof, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Vstupné: 2,50€ dospelí, 1,50€ deti

Kontakt: hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18

Predaj lístkov: priamo v pokladni expozície Baníctvo na Slovensku-Kammerhof

Web podujatia: www.muzeumbs.sk