Štjavnycký vjanočný jarmok,8.-9.december 2017,Kammerhof

Slovenské banské múzeum pozýva 8. a 9. decembra 2017 do nádvorí a expozície v Kammerhofe, kde sa uskutoční 14. ročník tradičného Štjavnyckého vjanočného jarmoku.

Návštevníci sa môžu tešiť na neopakovateľnú predvianočnú atmosféru, umocnenú vôňou tradičných vianočných špecialít, predajom originálnych výrobkov od šikovných remeselníkov, ale aj bohatým kultúrnym programom.

V piatok 8. decembra privítame priamo v expozícii Kammerhof Bábkové divadlo spod Spišského hradu o 10:30 hod., na pódiu v nádvorí vianočnú atmosféru vytvoria koledníci z Katolíckej spojenej školy o 13:00 hod., súbor  Permoník z MŠ Ul. 1. Mája o 14:00 hod., žiaci ZUŠ Banská Štiavnica o 16:00 hod., detský folklórny súbor Sílešánek z Vinodolu o 17:00 a 18:30 hod. a Perla Perpetua Voberová o 18:00 a 19:00 hod.

V sobotu 9. decembra sa na Vás tešia deti z MŠ Nezábudka so svojou „Vianočnou tržnicou” o 13:00 hod., študenti Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta o 14:00 a 15:00 hod. a FS Bacabánia a ľudová muzika Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec o 17:00 hod. Divadlo Žihadlo a FS Bacabánia sa na vás teší v expozícii o 15:00 hod.

Počas oboch dní sa môžete tešiť aj na pečenie oblátok v historickej forme nad ohňom, liatie olova a oveľa viac na pobavenya a kuknutya.

V interiéri Kammerhofu, v expozícii Baníctvo na Slovensku, bude prebiehať hra Putovanie baníka za hviezdou, do ktorej sa môžu zapojiť všetky vekové kategórie.

Podujatie finančne podporilo Mesto Banská Štiavnica a Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

Prícte račej peši, neobanujete!

Štjavnycký vjanočný jarmok tiež podporili: COOP Jednota Žarnovica, Potraviny Ernek, Pekáreň ANTON ANTOL spol. s.r.o., Hotel Topky, ALLCOM spol. s.r.o., Slovenské parkety spol. s.r.o., Penzión Kachelman, IMO- elektro, Black M-Marián Čierny, PERLA- Branislav Peták, SIBAcol, spol.s.r.o., RP DOMÁCNOSŤ- M. Blahút, COMEX- Katarína Líškayová, Ján Majsniar- Čajovňa Klopačka, DANHAL-DUŽINA, s.r.o., Zámočníctvo Rückschloss

Výstava DOBRÉ ČASY,1.12.2017-28.1.2018,Galéria J. Kollára.

Výstavný projekt „DOBRÉ ČASY“

Mária Terézia bola výnimočná panovníčka. Žena v správnom čase na správnom mieste. Konečne, po viac ako 150. rokoch strádania počas tureckej okupácie, nastal čas rozvíjať a zveľaďovať monarchiu. Nielen hospodársky, ale aj kultúrne. Vďaka tereziánskym reformám a podpore rozvoja banskej ťažby v stredoslovenskej banskej oblasti, sa v Banskej Štiavnici v 18. storočí naštartovala etapa konjuktúry. Ruka v ruke s rekordmi v ťažbe striebra, s rozvojom progresívnej banskej techniky, sa darilo aj barokovému umeniu. Razantne, pompézne a elegantne – s atribútmi barokového slohu. Umeleckú tvorbu v regióne špecificky ovplyvňoval fenomén živej baníckej kultúry.

Výstava DOBRÉ ČASY predstaví kolekciu /najmä/ barokových diel z depozitára umelecko – historickej zbierky múzea. Návštevníci okrem iného uvidia obrazy Antona Schmidta, Johanna G.D. Grasmaira, ale aj najstaršie známe grafické listy s námetom areálu Banskoštiavnickej kalvárie a výber z kolekcie zreštaurovaných barokových obrazov a plastík so sakrálnou tematikou.

Výstavný projekt je venovaný 300. výročiu narodenia Márie Terézie.

Slovenské banské múzeum-Galéria Jozefa Kollára, Námestie Sv. Trojice 8,

1.december 2017 – 27. január 2018, vernisáž: 1.12.2017 o 15.00 hod.

Info: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31

 

Výstava Palo Čejka-Trofeje, 25.november-28.december 2017,Galéria J. Kollára.

Slovenské banské múzeum- Galéria Jozefa Kollára a Banská St a nica Contemporary pozývajú na vernisáž výstavy Palo Čejka- Trofeje, ktorá sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2017 o 16:00 hod. v priestore galérie, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica.

Najnovšia eko- poľovnícka séria veľkoplošných grafík linorytca Pala Čejku je smutno-ironickou ilustráciou stavu zakonzervovania živých bytostí. Včera ešte pobehovali po lesoch, poliach, stepiach, savanách a dnes sú ich schránky suvenírom, absurdným mementom mori v bizarných poľovníckych interiéroch.

Kto je Palo Čejka (1972)?
Študoval na Vysokej škole výtvarných umení fotografiu v ateliéri Miloty Havránkovej. Školu ukončil na katedre grafického dizajnu v dnes už legendárnom ateliéri Ľubomíra Longauera. Grafickému dizajnu sa venuje popri voľnej tvorbe dodnes. Čejka je rodený Bratislavčan úzko spätý s bratislavskou kultúrnou scénou. Je spevákom a textárom občas hrajúcej kapely Kamoško a Kokosko, DJ Reverendom, slam poetristom, záhradníkom, učiteľom. Grafiky, najmä linoryty realizuje na formáte stola v ateliéri v centre Bratislavy, inšpirovaný Váchalom a japonským drevorezom. V galériách vystavuje príležitostne až raritne. V roku 2017 (spolu s Janom Čumlivskim, Tomášom Klepochom, Jurajom Horváthom, Erikom Binderom, Emilom Drličiakom) vystavoval v rámci projektu „Drsná škola“ v Slovenskej národnej galérii, ktorá sa snažila pomenovať spoločné východiská a pracovné postupy vyhraňujúce sa voči tzv. Brunovského školy.

Čejka spolupracuje s Banskou St a nicou pravidelne od roku 2009, kedy bol medzi prvými umelcami prizvaní tvoriť priamo v hale- čakárni železničnej stanice Banská Štiavnici v rámci symposia ÁNO LINO. Od vtedy tu absolvoval rezidenčný pobyt, bol súčasťou projektov KRÍZA a Klyzma.
Výstava Trofeje je v poradí 3ťou výstavou v roku 2017, ktorou predstavujeme práce autorov – rezidentov Banskej St a nice v galerijnom prostredí v centre mesta pod hlavičkou Display BSC.

Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045/691 34 31

Štjavnycký vjanočný jarmok,8.-9.12.2017,Kammerhof-prihláška pre predajcov

Organizátor: Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica

Podujatie: Štjavnycký vjanočný jarmok, 14. ročník

Termín podujatia: 8.-9.12.2017

Registrácia

Stiahnite si formulár žiadosti o povolenie na predaj s príslušnými prílohami a pozorne ich vyplňte, vytlačte a podpíšte. Akceptované budú len formuláre, ktoré budú kompletne vyplnené a doručené do 1.12.2017.

 ŽIADOSŤ a PRÍLOHY

Takto pripravené dokumenty zašlite poštou na adresu:

Slovenské banské múzeum-Odbor marketingu a environmentálnej výchovy

Anna Ďuricová

Kammerhofská 2, 969 24 Banská Štiavnica

Na obálku uveďte:
„Žiadosť o predajné miesto“

Organizátor si vyhradzuje právo prehodnotenia, na základe vlastného odborného názoru a koncepcie podujatia.

Výber poplatku v piatok pri príchode (platia aj tí, ktorí sa rozhodnú predávať  iba jeden deň).

O umiestnení stánku rozhoduje organizátor,  v prípade neuposlúchnutia predajcovi  zaniká povolenie na predaj a podujatie musí opustiť.

Účastníci remeselných trhov počas podujatia Štyavnycký vjanočný jarmok  svojim pôsobením majú dopĺňať charakter podujatia. Zaslanie žiadosti nie je možné považovať za automatické zaradenie do trhov. Na trhoch budú uprednostnení účastníci s vlastnými výrobkami remeselného alebo hand – made charakteru a s predvádzaním remesla a vhodným vianočným tovarom. Trhy nie sú vhodné pre predaj spotrebného tovaru, súčasných hračiek, textilu a pod.

 

Pochybné suveníry a Prales na tanieri v Dielničke v Kammerhofe,21.november 2017.

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici a Národná zoologická záhrada Bojnice vás srdečne pozývajú na interaktívny vzdelávací program: Pochybné suveníryPrales na tanieri.

Podujatie sa uskutoční 21. novembra 2017 v priestore Dielničky v Kammerhofe od 9:00 hod. So sebou si treba priniesť len dobrú náladu, všetko ostatné pre vás pripravíme.

Rezervácie: enviro@muzeumbs.sk, 045/694 94 51

SBM obohatilo ponuku expozície Starý zámok o novú dlhodobú výstavu!

Už po štvrtý krát pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici (SBM) pre všetkých Štiavničanov a návštevníkov mesta podujatie Dušičky z Nového zámku. Prvé dva ročníky akcie ponúkli návštevníkom nočnú prehliadku expozície Nový zámok spojenú s atraktívnou panoramatickou vyhliadkou na vysvietenú „dušičkovú“ Banskú Štiavnicu. Od roku 2016 SBM  koncept podujatia rozšírilo o výchovno-vzdelávací rozmer. Jeho súčasťou je posterová prezentácia vybraných desiatich významných osobností pochovaných na banskoštiavnických cintorínoch. Zaujímavý večerný program má u návštevníkov podnietiť záujem o hroby významných osôb pochovaných na miestnych cintorínoch.

Keďže sa však koná len raz ročne, bola snaha tému prezentovať aj dlhodobo. Táto myšlienka viedla k realizácii projektu dlhodobej výstavy Hroby významných osobností z banskoštiavnických cintorínov. Výstava vznikla z iniciatívy občianskeho združenia Iniciatíva za živé mesto, o. z. a v roku 2017 bola sprístupnená verejnosti v priestoroch druhej najnavštevovanejšej expozície SBM – na Starom zámku, ako súčasť samoobslužnej prehliadky bez lektora. V roku 2017 bola realizovaná jej prvá etapa, na rok 2018 je plánované jej dokončenie. Veríme, že téma výstavy osloví nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov Banskej Štiavnice a srdečne Vás pozývame na jej prehliadku.

Výstavu z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu Fond na podporu umenia.

Stretnutie generácií,22.november 2017,Starý zámok.

Slovenské banské múzeum  22. novembra 2017 od 9.00 do 14.00 hodiny v atraktívnom prostredí Rytierskej sály na Starom zámku, usporiada deviaty ročník akcie Stretnutie generácií. Tradičné stretnutie juniorov a seniorov prinesie okrem vzdelávacej časti pozostávajúcej z návštevy aktuálnej výstavy v Galérii Jozefa Kollára aj posedenie pri kultúrnom programe.

Podujatie začne o 9.00 hod. na Námestí sv. Trojice. Zúčastnení sa presunú na aktuálnu výstavu „TOTO! je Kabinet ilustrácie III.“ inštalovanú v priestoroch Galérie Jozefa Kollára. Po prehliadke výstavy sa hostia presunú do Rytierskej sály Starého zámku. Tu budú môcť zhodnotiť prácu študentov Strednej odbornej školy služieb a lesníctva, ktorí sa budú prezentovať formou prípravy stolovania a občerstvenia.

Bohatý kultúrny program zabezpečia deti z Materskej školy na ulici 1. mája (členovia súboru Permoník), študenti Základnej školy Jozefa Horáka, študenti Gymnázia A. Kmeťa, členovia Živeny a Klubov seniorov z Banskej Štiavnice a zo Štefultova. Na záver podujatia bude vyžrebovaná tombola.

Podujatie Stretnutie generácií finančne podporilo Mesto Banská Štiavnica.

Sponzorsky ho podporili Potraviny ERNEK a Zelovoc p. Antalová.

Výstava Daniela Chrienová-Nový súbor predĺžená do 18.novembra 2017!

Daniela Chrienová / NOVÝ SÚBOR

Galéria Jozefa Kollára Banská Štiavnica, Námestie Sv. Trojice 8

Kurátorka výstavy: Martina Vyskupová

Výstava prezentuje  najnovšiu  tvorby autorky Daniely Chrienovej (*1984), ktorá sa v rámci svojho výtvarného programu sústreďuje na problémy súvisiace s premenami a vlastnosťami rôznych typov obrazov v dnešnom vizuálnom prostredí.

V aktuálnej tvorbe Chrienová nadväzuje na svoje predchádzajúce maliarske cykly :„Nedokonalé obrazy dokonalosti“ zamerané na analýzu súčasného ideálu krásy a na sériu „Záznamy vizuálneho smogu“, kde tematizovala  súčasné  sociálne javy či technologický pokrok. Tematicky aktuálne maľby majú zdroj v  náhodne vybraných záberov z masmédií (fotografie, filmy, reklamné plochy, sekvencie z internetových videí a i.). Spoločným menovateľom je sprostredkovaná realita, ktorá sa stáva akýmsi kódom medzi autentickou realitou a našim vnímaním. Bezprostredný vnem nahrádzajú  filtrované informácie a obrazy. Maliarske komentovanie týchto problémov a konkrétne výstupy opäť kladú otázky o funkcii a sile tradičného obrazu, sprostredkovaných vizuálnych vnemov a ich dopadu na naše chápanie a sociálne štruktúry dnešného sveta.

Realizáciu diel podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Informácie: galeria@muzeumbs.sk, 045 691 34 31

zVLNENIE-tvorivé stretnutie s ovčou vlnou,9.,16. a 23.november 2017,Dielnička,Kammerhof.

O.Z. Iniciatíva za živé mestoSlovenské banské múzeum pozývajú na tvorivé stretnutia s ovčou vlnou – zVLNENIE,  vždy od 15,00 hod. v Kammerhofe  – Dielničke.

Program:

9.11. 2017     česanie a pradenie s Marcelkou Nemcovou

16.11. 2017     druganie a zápästkovanie s Magduškou Slivkovou

23.11. 2017     pletenie a háčkovanie s Katkou Chrústovou a Renkou Brnákovou

Všetkých malých i veľkých záujemcov srdečne pozývame.

Bližšie informácie: tel. 045/6949451 (36), e-mail: enviro@muzeumbs.sk.

Podujatie  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Týždeň vedy a techniky v Slovenskom banskom múzeu,6.-10.november 2017.

Slovenské banské múzeum sa v roku 2017 zapojí do Týždňa vedy a techniky na Slovensku, v dňoch 06.-10. novembra 2017 v čase od 8:00 do 16:00 hod. (posledný vstup o 15:00 hod.) prostredníctvom výstavy 12 PATRÓNOV a programu v expozícii Handlová.

Počas Týždňa vedy a techniky je na výstave 12 PATRÓNOV pripravený interaktívny program a v expozícii v Handlovej je pripravená zaujímavá prednáška o 4 elementoch a ich vplyve na baníctvo a tvorivé dielne v Ekodielničke.

Program je vhodný pre všetky vekové kategórie a pre vopred ohlásené skupiny.

Kde: výstava 12 PATRÓNOV, Nám. sv. Trojice 6, Berggericht, Banská Štiavnica

Expozícia Handlová, SNP 25, Handlová

Kontakt: hramesa@muzeumbs.sk, 045/694 94 18, Handlová- 046 542 39 73, 0903 411 011

S FINANČNOU PODPOROU BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA